Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις, Από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
E-learning Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΙΕΣΟΕΛ
Υπεύθυνος/η :
Πετράκη Μαργαρίτα
Διεύθυνση :
Σταδίου 5 - 1ος όροφος
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2103689396 - 83
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαϊ 2017
Λήξη
26, Φεβ 2018
Εισηγητές
Τίτλος

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_dioik_epix01.html


Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων.

Η σύγχρονη επιχείρηση μεταβάλλεται συνεχώς, δεδομένου ότι ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές καινοτομίες που συνδέουν τις εταιρίες με την παγκόσμια αγορά . Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει και να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις στη λογιστική, τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις. Γενικότερα γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των οικονομικών μονάδων και την επιτυχή προσαρμογή στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πολυεθνικό περιβάλλον.

Δομή


Το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις» διεισδύει ενδελεχώς σε θέματα που βοηθούν:

  • Στη διασφάλιση μιας ισχυρής υποδομής σε γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν τις βάσεις της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσής τους
  • Στην παροχή γνώσεων, που είναι αναγκαίες για την ανάλυση των επενδυτικών αποφάσεων και τον τρόπο αποτίμησής τους.
  • Στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη χρήση της λογιστικής, ως «εργαλείο» για την άντληση πληροφοριών, που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η σύνθεση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
- Χρηματοοικονομική Λογιστική
- Χρηματοοικονομικά μαθηματικά
- Οικονομική Στρατηγική
- Συνασπισμοί επιχειρήσεων
- Λειτουργίες της επιχείρησης
- Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
- Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
- Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/exid_dioik_epix01.html

Η επιτυχής ολοκλήρωση των οχτώ (8) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο.


Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγεται:

  • δια ζώσης (ζωντανή διδασκαλία)
  • σύγχρονη εξ αποστάσεως (live streaming) και,
  • εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων παρέχονται στον δικτυακό σύνδεσμο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/elearning.html

Κόστος
Το συνολικό κόστος φοίτησης του Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική και τις Επενδύσεις» ανέρχεται σε χίλια διακόσια (1200) ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%)

Όσοι πραγματοποιήσετε την αίτησή σας μέχρι 18/04/2016 θα επωφεληθείτε επιπλέον έκπτωσης 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει. Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 18/04/2016, κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Η αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή Αίτησης

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/soel/apply.php

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα προγράμματα. Μετά την αξιολόγηση της αίτησής σας, θα συνομιλήσετε με Εκπαιδευτές του E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

 Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο