ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε3 & ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
26, Μαϊ 2017
Λήξη
28, Μαϊ 2017
Εισηγητές
Τίτλος
ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ε3 & 
ΕΝΤΥΠΟ ‘Ν’
ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ      
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ

 

ü      Ε3 – Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα

ü      Έντυπο «Ν» Δήλωση Νομικών Προσώπων (Απλογραφικού Συστήματος


Συνοπτικό Πρόγραμμα

(Α)Πρακτική Συμπλήρωσης Δήλωσης Ατομικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων

  •  Ατομικές επιχειρήσεις

·      Πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, γιατροί κλπ)

·      Ατομικές-Εμπορικές επιχειρήσεις (εστίαση-εμπορίας, μικτή, εργολάβοι κλπ) 

·      Αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος

  • Νομικά πρόσωπα (Ν.Π)

·      ΟΕ (Μεικτή- Εμπορική)

·      ΕΕ (Παροχής Υπηρεσιών)

·      ΟΕ Πρατήριο Υγρών Καύσιμων

·      Τεχνική Εταίρα

·      Κοινωνία Αστικού Δικαίου (εκμετάλλευση ταξί)


  • Φορολογική Αναμόρφωση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • Φορολογικές Μεταβολές με τους Νόμους 4387/2016 και 4389/2016

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Εισφορά αλληλεγγύης Ν. 3986/2011

Νέος συντελεστής φορολογίας νομικών προσώπων Ν. 4387/2016

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητη περιουσία Ν. 4387/2016

ΠΟΛ 1042/2016 κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης σύνταξη απογραφής

ΠΟΛ  1113/2015 εκπιπτόμενων ή μη επιχειρηματικές δαπάνες άρθρων 22, 22Α& 23 του Ν. 4172/2013

ΠΟΛ1056/2015 φορολογική μεταχείριση προβλέψεων και επισφαλών απαιτήσεων Ν. 4172/2013

Μεταβολές στον ΦΠΑ άρθρο 52 Ν 4389/2016

Προκαταβλητέοι – Παρακρατούμενοι φόροι παρ 62 παρ 64

 

(Β) Ε3 -Πρακτική Εφαρμογή επί νέου εντύπου- Πίνακας ¨Κ¨ Λογιστικής- Φορολογικής Βάσης βάσει ΕΛΠ

 

(Γ) Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των ανωτέρω εντύπων φορολογικού έτους 2016. 

 

Έναρξη

26 Μαΐου  2017

Διάρκεια

3 ημέρες

Διεξαγωγή

Παρασκευή 26/5/2017 ώρα 18:00 – 21:30

Σάββατο 27/5/2017 ώρα 10:00 – 14:30

Κυριακή 28/5/2017 ώρα 10:00 – 14:30

 
Μετά το πέρας του σεμιναρίου Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης 


Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε τηλεφωνικά 2103817694 & 2103828398 ή μέσω email [email protected]


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

 

Τόπος Διεξαγωγής : Αθήνα, Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18, 2ος όροφος - Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

 

 

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο