ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΚΑ- ΤO NEO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΚΑ N.4387/2016.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
14, Ιουν 2017
Λήξη
14, Ιουν 2017
Εισηγητές
Τίτλος

 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΚΑ

Το νέο ασφαλιστικό τοπίο.  ΕΦΚΑ N.4387/2016. 

1) Ασφαλιστέα  πρόσωπα στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης

 • Τι ισχύει για εταίρους-διαχειριστές σε : ΕΠΕ, ΟΕ , ΕΕ, Κοινοπραξίες, Ανώνυμες , ΙΚΕ
 • Τι προβλέπεται για τις εισφορές μετόχων ανωνύμων εταιρειών, μελών Δ.Σ.  

 

2) Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών ανά κλάδο & απεικόνιση

    Άρθρο 38 -39 του ν. 4387/2016

 • ΙΚΑ
 • ΟΑΕΕ
 • ΤΣΜΕΔΕ
 • ΤΣΑΥ
 • ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΟΓΑ

3) Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Άρθρα 39     

    και 98 του ν. 4687/2016.

 • Βάση υπολογισμού εισφορών
 • Κατώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Ανώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς
 • Καταβολή μειωμένων εισφορών μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης
 • Κατηγορίες απασχολούμενων που αντιμετωπίζονται ως Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
 • Υπόχρεοι εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

4) Παράλληλη ασφάλιση

 

5) Απασχόληση συνταξιούχων

 

6)Παρενέργειες –κίνδυνοι για μια επιχείρηση από το άρθρο 39&9 ν4387/16

   Ανάλυση και υποδείγματα συμβάσεων από Δικηγόρο


7)Ελεγχος  ΕΦΚΑ σε επιχείρηση-Πρόστιμα

 

Διεξαγωγή : Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:30 με 21:30


 Μετά το πέρας του σεμιναρίου Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο