Φορολογικό σεμινάριο

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Data Communication
Υπεύθυνος/η :
Νάντια Βαβουλιώτη
Διεύθυνση :
Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2
Πόλη :
Μελίσσια - ΤΚ 15127
Phone :
801 1000 801
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
17, Ιαν 2015
Λήξη
17, Ιαν 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Η Data Communication διοργανώνει φορολογικό σεμινάριο τo Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, όπου θα καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα:

•    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) Ν.4308/2014
ΦΕΚ Α’251/24.11.2014

•    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ. ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
(ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1.1.2015)

•    ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
Ν.4174/2013 ΦΕΚ Α’170/26.07.2013

Εισηγητής: Ηλίας Αργυρός (τ. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών & τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε. - Υπ.Ε.Ε)

Κόστος συμμετοχής: 35 €

Ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου:  9:30-14:30

Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Data Communication, Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2, Μελίσσια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο είτε στο Συνεδριακό Κέντρο της Data Communication είτε μέσω διαδικτύου .

Κόστος σεμιναρίου (Φυσική παρουσία ή Online): €35/άτομο (η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 23%)

Για περισσότερες πληροφορίες: Νάντια Βαβουλιώτη, 801 1000 801

Αναλυτική Θεματολογία Σεμιναρίου:

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) - ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2015 Ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓΡ. Ε’.ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ.  Ε’1
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Κ.Φ.Α.Σ.)   
(ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ)
α) Τι θα ισχύσει από 1.1.2015
α.1)  Άρθρα 1-15 Ν.4308/2014
•    Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (πολύ μικρές οντότητες)
•    Λογιστικό σύστημα
•    Λογιστικά αρχεία (βιβλία)
•    Λογιστικά στοιχεία
•    Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία
•    Δικλίδες διακίνησης αποθεμάτων
•    Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
•    Τιμολόγιο πώλησης (Υποχρέωση έκδοσης – πρόσωπα έκδοσης-πιστωτικό τιμολόγιο, κ.λπ.)
•    Περιεχόμενο τιμολογίου
•    Απλοποιημένο τιμολόγιο – Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
•    Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
•    Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
•    Αυθεντικότητα τιμολογίου
•    Στοιχεία για λιανική  πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και τρόπος έκδοσής τους
•    Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
α.2)  Άρθρα 30,38,39 Ν.4308/2014
•    Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 30)
•    Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 38)
•    Ειδικές ρυθμίσεις (εξαιρέσεις) οντοτήτων φυσικών προσώπων (άρθρο 39)

Β.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1.1.2015
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  Κ.Φ.Α.Σ., ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
•    Δικλίδες διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
•    Έκδοση Α.Λ.Σ. από φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)
•    Απαλλαγές-Εξαιρέσεις
•    Καταστάσεις πελατών-προμηθευτών
•    Αγρότες (υποχρεώσεις), κ.λπ.
 
ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
•    Τόκοι-πρόστιμα (κυρώσεις διοικητικές). Άρθρα 53-59
•    Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων. Άρθρο 62
•    Ενδικοφανής προσφυγή. Άρθρο 63
 
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο