Λ.Σ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
28, Ιαν 2015
Λήξη
28, Ιαν 2015
Εισηγητές
Τίτλος
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

 

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)  Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α’251/24.11.2014

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)

Ν.4174/2013 ΦΕΚ Α’170/26.07.2013

 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι :

 

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)         ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Ø  Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2015 Ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓΡ. Ε’.ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ.  Ε’1

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ)

 

α) Τι θα ισχύσει από 1.1.2015

α.1)  Άρθρα 1-15 Ν.4308/2014

·         Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (πολύ μικρές οντότητες)

·         Λογιστικό σύστημα

·         Λογιστικά αρχεία (βιβλία)

·         Λογιστικά στοιχεία

·         Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία

·         Δικλίδες διακίνησης αποθεμάτων

·         Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

·         Τιμολόγιο πώλησης (Υποχρέωση έκδοσης – πρόσωπα έκδοσης-πιστωτικό τιμολόγιο, κ.λπ.)

-       Περιεχόμενο τιμολογίου

-       Απλοποιημένο τιμολόγιο – Συγκεντρωτικό τιμολόγιο

-       Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

-       Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

-       Αυθεντικότητα τιμολογίου

·         Στοιχεία για λιανική  πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και τρόπος έκδοσής τους

-       Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

α.2)  Άρθρα 30,38,39 Ν.4308/2014

·         Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 30)

·         Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 38)

·         Ειδικές ρυθμίσεις (εξαιρέσεις) οντοτήτων φυσικών προσώπων (άρθρο 39)

 

Ø  Β.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1.1.2015

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  Κ.Φ.Α.Σ.,ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

·         Δικλίδες διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

·         Έκδοση Α.Λ.Σ. από φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

Απαλλαγές-Εξαιρέσεις

·         Καταστάσεις πελατών-προμηθευτών

·         Αγρότες (υποχρεώσεις), κ.λπ.

 

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)

·         Τόκοι-πρόστιμα (κυρώσεις διοικητικές). Άρθρα 53-59

·         Επιβολή,κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων. Άρθρο 62

·         Ενδικοφανής προσφυγή. Άρθρο 63

 

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ, πρώην διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας: Σώματος Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), με πλούσια διδακτική πείρα, εκπαιδευτική και συγγραφική δραστηριότητα.

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, ώρες 17:00 έως 21:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, 106 78.

Το κόστος Συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 50,00 €.

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου ισχύει η έκπτωση 15%,

το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 40,00 €.

Για την έκδοση τιμολογίου υπάρχει επιβάρυνση Φ.Π.Α. 23%.

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.


ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : .......................................................................................................………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………..……..………………….. ΤΚ : ……….…..……….

ΑΦΜ : .................................................................ΔΟΥ : .......................................................….….

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ........................................................................ΦΑΞ:............................

EMAIL : ………………………………………………..……….

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :

  1. …………………………………………………………..…………………………………………………………………....……
  2. …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…
  3. .........................................................................................................................................
  4. .........................................................................................................................................

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε τη παρούσα δήλωση συμμετοχής στο φαξ 210 51.38.289 ή στο E-MAIL : lsaath@otenet.gr.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο