Ευεπιχειρειν: KΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑLTEC - Εξειδίκευση σε Εμπορική Διαχείριση - Γενική Λογιστική και λοιπών menu του λογιστικού προγράμματος - Level II

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Τίτλος
Εναρξη
01, Δεκ 2015
Λήξη
01, Δεκ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

KΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑLTEC - Εξειδίκευση σε Εμπορική Διαχείριση - Γενική Λογιστική και λοιπών menu του λογιστικού προγράμματος

- Level II

 

Εισηγήτρια:  

Τσιμπρίδου Πελαγία,

Πιστοποιημένη σύμβουλος τεχνογνωσίας Εφαρμογών ALTEC με πολυετή επαγγελματική & εκπαιδευτική εμπειρία σε εγκατάσταση-παραμετροποίηση-υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών & εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. Σύμβουλος επιχειρήσεων και Ιδιοκτήτρια της εταιρείας INFOSTEP, που δραστηριοποιείται στο χώρο Μηχανογράφησης & Μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.

 

Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

·                     ΤΕΤΑΡΤΗ 13/07/2016 (17:00-22:00) – Διάρκεια 5 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

·         Στελέχη επιχειρήσεων – Διευθυντικά Στελέχη – Υπεύθυνους & Προϊσταμένους Λογιστηρίων,

·         Ελεύθερους Επαγγελματίες & Λογιστές,

·         Τελειόφοιτους & Απόφοιτους Οικονομικών/Λογιστικών Σχολών που έχουν μια σχετική άνεση με τη χρήση του προγράμματος και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους

 

Σκοπός Σεμιναρίου:  

Οι συμμετέχοντες που έχουν μια σχετική άνεση με τη χρήση του προγράμματος, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εξειδίκευση σε πιο advanced menu Εμπορικής Διαχείρισης - Γενικής Λογιστικής & Reports του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 ALTEC-KΕΦΑΛΑΙΟ 5. .

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου:  

Εισαγωγικό

·         Backup – Restore (Ειδική διαχείριση)

·         Ρόλος κάθε ενότητας (module), όπως περιγράφεται στο Τιμοκατάλογο Προϊόντων ALTEC.

·         Ρόλος κάθε εργασίας Βοηθητικών Προγραμμάτων (όπως αυτές προβάλλονται στο Menu)

·         Συσχέτιση διαδικασιών Εμπορικής Επιχείρησης με αντίστοιχες εργασίες τις εφαρμογής

Βασικές Καταχωρήσεις

·         Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου (σειρά εργασιών για την καταχώρηση ορθότητα κλπ)

·         Καταχώρηση Απογραφών Αποθήκης – Πελατών  - Προμηθευτών σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (καταχωρήσεις, διορθώσεις)

Παραμετροποίηση

·         Ενέργειες Παραμετροποίησης για οργάνωση λογιστηρίου

·         Ενέργειες παραμετροποίησης για οργάνωση Εμπορικής εταιρίας

·         Ειδικά Θέματα Κωδικών κυρίων αρχείων

Εμπορική Διαχείριση – Αποθήκη

·         Flags κινήσεων Αποθήκης (κατανόηση ρόλου, σημασίας, σχεδιασμού παραμετροποίησης τους – παραδείγματα)

·         Ενδοδιακινήσεις (κατανόηση, οργάνωση διαδικασιών)

·         Ειδικά θέματα κόστους (κόστος αποθέματος, πωληθέντων, εργασίες & παράμετροι σχετικές με κόστος, FIFO)

·         Θεωρημένη Αποθήκη (κατανόηση, παράμετροι, χειρισμοί, έλεγχοι, φραγές)

·         Group Sets (κατανόηση αντικειμένου, μηχανισμοί λειτουργίας τους)

·         Αποθήκη – Λοιπά θέματα (Αντιστοιχίσεις κωδικών, ΕΦΚ, Εγγυοδοσία)

Εμπορική Διαχείριση – Πελάτες / Προμηθευτές

·         Θέματα Πιστωτικής Πολιτικής (Τρόποι Πληρωμής, Τιμολόγια Μετρητοίς, Ηλικία Υπολοίπου, Χρόνος Αποπληρωμής, Αντιστοιχίσεις, Open, λοιπά θέματα Εισπράξεων Πληρωμών)

·         Υποκαταστήματα Πελατών – Προμηθευτών (οργάνωση διαδικασιών)

Εμπορική Διαχείριση – Αξιόγραφα

·         Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βήματα χειρισμών, μεταβιβάσεις αξιόγραφων, τράπεζες, εξοφλήσεις, ληξιάρια, χειρισμοί πληροφόρησης και ελέγχου)

·         Θέματα Πινακίων (κατανόηση αντικειμένου, χρήσης της υποενότητας, παραμετροποίηση, εργασία ¨Αξιόγραφα – Πίνακες – Είδη Πινακίων¨, Σειρές, Μαζική Διαχείριση)

Εμπορική Διαχείριση – Αγορές / Πωλήσεις

·         Διαδικασίες Μετασχηματισμού Παραστατικών (Αγορά ή/και Πώληση)

·         Ειδικές εργασίες Τιμολόγησης (Παροχή Υπηρεσίας και Λιανική)

·         Εμπορικές & Τιμολογιακές Πολιτικές (τιμές, εκπτώσεις, πιστωτικά λόγω τζίρου)

Εμπορική Διαχείριση – Διεθνή Συναλλαγές

·         Πίνακας Ξένων Νομισμάτων (χρήση πίνακα, ισοτιμίες)

·         Συναλλαγές & Ξένο Νόμισμα (παραστατικά & κινήσεις σε ξένο νόμισμα)

·         Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εισαγωγικό (κατανόηση αντικειμένου, χειρισμοί, βήματα)

Λογιστική – Γενική Λογιστική- Αναλυτική Λογιστική

·         Χειρισμοί σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (βασικά βήματα ειδικών χειρισμών, Εντυπα ΦΠΑ  κλπ)

·         Λογιστικοί Έλεγχοι & Διαδικασίες έκδοσης θεωρημένων βιβλίων (τυπικές διαδικασίες, έλεγχοι λογιστικού σχεδίου, Λογικοί Έλεγχοι)

Λογιστική – Πάγια

·         Βασικοί και Ειδικοί Χειρισμοί εκτέλεσης σε παραμετροποιημένη εγκατάσταση (κατανόηση αντικειμένου, χειρισμοί κυρίου αρχείου, απογραφές, βασικές πράξεις αποσβέσεων, αγοραπωλησίες παγίων κλπ)

Reports – Γραμμογραφήσεις

·         Εκτέλεση προσχεδιασμένων λειτουργιών (reports Κλπ)

·         Σχεδιασμός reports βασικού επιπέδου

·         Import δεδομένων

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Στους συμμετέχοντες

θα δοθεί:

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή Βιβλίου (με Σημειώσεις της εισηγήτριας κας Τσιμπρίδου Πελαγίας)
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνία & Ώρες  Σεμιναρίου:

 

  • ΤΕΤΑΡΤΗ 13/07/2016 (17:00-22:00)

– Διάρκεια 5 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

 

 

Divani Palace Acropolis Hotel,

Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα

(πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

 

Παροχές και Αξία Σεμιναρίου:

 

• ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

Ειδική τιμή συμμετοχής*

*(απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα)

 

  • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

Early bird offer – Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής & κατάθεση

 

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

ΟΧΙ

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

  

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο