Ευεπιχειρειν: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015 Φυσικών και Νομικών Προσώπων – Φορολογικές Αλλαγές και Πρόστιμα *Επανάληψη*

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
13, Απρ 2016
Λήξη
13, Απρ 2016
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2015 Φυσικών και Νομικών Προσώπων – Φορολογικές Αλλαγές και Πρόστιμα

*Επανάληψη*

 

Early bird offer – Ειδική τιμή με έγκαιρη δήλωση-κατάθεση


Εισηγητής:  

Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

Ημερομηνία & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:  

·         ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2016 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

Απευθύνεται σε:  

·         Σε Λογιστές- Φοροτεχνικούς,

·         Προϊσταμένους & Στελέχη λογιστηρίου Επιχειρήσεων και

·         Ελ. Επαγγελματίες

 

Δείτε αναλυτικά εδώ….

 

Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά:

•           στις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων με έμφαση στις Αλλαγές που επήλθαν μέχρι και τον Νόμο 4346/2015 και νεότερες ερμηνευτικές εγκυκλίους

•           στη Συμπλήρωση όλων των εντύπων του Κώδικα  Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2015 καθώς

•           σε όλες τις Αλλαγές στο Ποινολόγιο και

•           Πρακτικά Παραδείγματα

 

Παράλληλα με την ανάλυση των παρακάτω Εντύπων θα γίνουν και σχετικές αναφορές στις αλλαγές που αφορούν:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Κλίμακα φορολογίας Μισθωτών, συγκέντρωση αποδείξεων δαπανών, μειώσεις φόρων και άλλες δαπάνες

2. Αλλαγές που επέρχονται στον τρόπο φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος

3. Αλλαγές στο τρόπο προσδιορισμού του Φόρου Πολυτελείας και της Εισφοράς Αλληλεγγύης

4. Έλληνες Φορολογικοί κάτοικοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, παγκόσμιο εισόδημα. Αντιμετώπιση

5. Πότε και πως συμψηφίζεται ο φόρος που πληρώθηκε στο εξωτερικό από Έλληνα φορολογικό κάτοικο; Παραδείγματα- Εφαρμογές

6. Παροχές σε είδος και υποχρέωση παρακράτησης φόρου ΠΟΛ 1219/2014. Ερμηνεία με παραδείγματα και εφαρμογές

7. Ηλεκτρονική υποβολή βεβαιώσεων αμοιβών

8. Φόροι υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων. Πως θα φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα και πως τα νομικά

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.         Οι Νέοι συντελεστές υπολογισμού της προκαταβολής σε ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες όπως και σε Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

2. Αμοιβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας. Πως φορολογούνται από 01/01/2015;

3. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, φορολογικές αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, μεταφορές ζημιών

4. Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα παρακράτησης φόρων με παραδείγματα και εφαρμογές

5. Αφορολόγητα αποθεματικά τι  ισχύει από 01/01/2015

6. Τρόποι Φορολόγησης Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

7. Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων και επιπτώσεις για συναλλαγές που γίνονται μεταξύ τους

8.  Έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Πότε αποκτάται; Ποιες είναι οι υποχρεώσεις αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα;

 

Αναφορά στα πιο κάτω έντυπα:

 

ΕΝΤΥΠΟ Ε1- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

     Ανάλυση των κωδικών με παραδείγματα και εφαρμογές.

ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων Οικοδομών- Γαιών-

     Ανάλυση των κωδικών με παραδείγματα και εφαρμογές.

ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - Συμπληρωματικά στοιχεία φορολογίας  εισοδήματος.

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα,

  Συμπλήρωση κωδικών με  εφαρμογές και παραδείγματα.

ΕΝΤΥΠΟ Ν - Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και

     Νομικών Οντοτήτων. Εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Εντύπου με παραδείγματα  σε  Ο.Ε.-.Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε.-ΙΚΕ και σε Νομικό Πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματείο).

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1) Στις ποινές λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος

2) Στα πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος

3) Στις ποινές που επιβάλλονται στην διαφορά μεταξύ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  και των φορολογικών ελέγχων σε αυτές.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν τις φορολογικές αλλαγές και τη συμπλήρωση των εντύπων.

 

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

·         Power Point / παρουσίαση

·         Παραδείγματα και Περιπτώσεις κατανόησης του θέματος

 

Στους συμμετέχοντες

θα δοθεί:

·         Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου (με σημειώσεις τους Εισηγητή κ. Καλαμαρά Ν.)

·         Βεβαίωση Παρακολούθησης!

 

Ημερομηνία & Ώρες  Σεμιναρίου:

 

·         ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2016 (16:00-22:00) – Διάρκεια 6 ώρες

 

Τόπος διεξαγωγής:

 

 

Acropolis Hill Hotel,

Μουσών 7, Φιλοπάππου - Ακρόπολη - Αθήνα

(κοντά σε μετρό – στάση Ακρόπολης)

Coffee break:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

 

 

Αξία Σεμιναρίου:

 (απαλλαγή Φ.Π.Α.)

 

·         ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

 

 

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής*

*(απαραίτητη κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα)

 

·         ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

Early bird offer – Ειδική τιμή έως τις 06/04/2016 – Απαραίτητη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής & κατάθεση

 

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης/συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής Online

Τρόπος πληρωμής:

ΜΟΝΟ με κατάθεση σε Τράπεζα

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

Ληκτική ημέρα υποβολής προγράμματος μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ έως τις 06/04/2016

*Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

 

 

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο