ΠΑ.Σ.Δ.Ε. Διαδικτυακά Live. Επίκαιρες Εργασιακές αναλύσεις με βάση τους Ν.4303 , 4254 , 4225/2014 , την Υ.Α .29502/85/1.9.2014 & τις λοιπές ρυθμίσεις.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος/η :
Καρποδίνης Γεώργιος
Διεύθυνση :
Καποδιστρίου 3 - 11146
Πόλη :
Γαλάτσι
Phone :
2102132650
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
09, Ιαν 2015
Λήξη
09, Ιαν 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Επίκαιρες Εργασιακές αναλύσεις με βάση τους Ν.4303, 4254, 4225/2014, την Υ.Α.29502/85/1.9.2014 και τις λοιπές ρυθμίσεις

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά και ερμηνεία εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν το νέο πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών. 

Ποιες οι αλλαγές στα ρεπό και στις τροποποιήσεις ωραρίου ; 

Τι αλλάζει στην υπερωριακή απασχόληση ; 

Ποιo το πλαίσιο της εκ περιτροπής απασχόλησης ; 

Ποια τα πρόστιμα που δημιουργούνται από τις νέες διατάξεις ;


Εισηγητής : Πέτρος Ραπανάκης
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία

Χρόνος ΔιεξαγωγήςΠαρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 ( 17:30 μ.μ. - 22:00 μ.μ. ) 

Τόπος διεξαγωγής: Από το Σπίτι ή το Γραφείο σας. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου ( μη κερδοσκοπικού ) Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα www.pasde.gr
www.pasde.gr

 

 

 

Κόστος Συμμετοχής: 35€ 
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

Aναλυτική θεματολογία:

 

Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθούν:

1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

- Οι αλλαγές που επέρχονται με το άρθρο 4, του Ν.4303/2014 όσον αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας στο πλαίσιο της απόφασης ΣΤΕ 2307/2014 

- Τι ορίζει η απόφαση του ΣΤΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία, τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ 

- Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια 

- Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων με βάση την απόφαση ΣΤΕ 2307/2014 

- Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 

- Πενθήμερη και εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία 

- Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 

- Οι ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014 

- Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων 

- Οι προσαυξήσεις τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/07.04.2014 

- Τι ισχύει με τις συμβάσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των εμποροϋπαλλήλων, των καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών κλπ 

- Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής 

2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ και ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

- Επάνοδος, με τις νέες ρυθμίσεις, στο καθεστώς υποβολής του τροποποιητικού ωραρίου ηλεκτρονικά το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου 

- Το πλαίσιο τήρησης του Ειδικού Βιβλίου υπερωριών όπως προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις 

- Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ 

- Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση την Υ.Α .29502/85/01.09.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) 

- Ενοποίηση Ε3 και Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης 

- Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης 

4. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

- Η απασχόληση τις Κυριακές και αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66 

- Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013 

5. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

- Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης 

- Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων 

- Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων 

6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

- Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας και επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας 

- Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη και τα σύννομα όρια άσκησής του 

- Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 

- Η σύννομη τήρηση του βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14, του Ν.4225/7.1.2014 

- H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 

- H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014 

- Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων 

- Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014 και Υ.Α. 18724/52/4.6.2014). 

- Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων 

- Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ και την ΕΥΠΕΑ (άρθρο 20 Ν. 4255/2014) 

- Κυρώσεις ΙΚΑ και Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί μη τήρησης του Ε4 από τον υπόχρεο εργοδότη. 

- [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014]

 Μέσω της πλατφόρμας του συλλόγου θα μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να υποβάλλεται ερωτήσεις άμεσα μέσω της (αποστολής γραπτού ερωτήματος ) διαδραστικής πλατφόρμας απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και πριν από το τέλος της εισήγησης θα απαντηθούν οι ερωτήσεις όπου θα αποσταλούν ( όλο το αρχείο των ερωτήσεων απαντήσεων ) σε όλους τους συμμετέχοντες στο email τους. 


Εγγραφή στο σεμινάριο από εδώ.

 

 

 

 

και όταν θα επιβεβαιωθεί η κατάθεση σας  θα αποσταλεί στο email σας  οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου στην αίθουσα παρακολούθησης με δυνατότητα εκτύπωσης του πιστοποιητικού παρακολούθησης και εκτύπωσης του φορολογικού στοιχείου.
Οι κωδικοί παρακολούθησης εκτός από email θα σας αποσταλούν και με sms για αυτό και πρέπει να αναγράψετε σωστά τα στοιχεία σας και τον αριθμό του κινητού σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR46 0172 1430 0051 4307 2490 685


Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: [email protected]
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.

 

Πώς θα γίνω μέλος του συλλόγου ; 
Μέσα από το site του Συλλόγου στο www.pasde.gr στη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να ωφεληθείτε των προνομίων που έχουν τα μέλη του μη κερδοσκοπικού συλλόγου μας. Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο είναι 120€.

Γιατί να γίνω μέλος ;
Τα μέλη του συλλόγου μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής στα live σεμινάρια που διοργανώνει ο σύλλογος και μπορούν να τα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν χωρίς πρόσθετες ή κρυφές χρεώσεις.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο