Ευεπιχειρειν: Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα -24 ώρες-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
09, Οκτ 2015
Λήξη
24, Οκτ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Πρόγραμμα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  -24 ώρες-


Εισηγητής:  

Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

Ημερομηνίες & ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10/2015 (10:00-16:00) – 6 ώρες
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/2015 (10:00-16:00) – 6 ώρες

  Διάρκεια: 24 ώρες

   

  Απευθύνεται:  

   

  Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην πρακτική εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  απευθύνεται σε

  ·         Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Φοιτητές και Ελ. Επαγγελματίες

  που επιθυμούν να ενημερωθούν, εξειδικευθούν, εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες και υποχρεώσεις των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.  και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του λογιστηρίου των επιχειρήσεων.

   

  Δείτε αναλυτικά εδώ….

   

  Θεματικές ενότητες Προγράμματος:  

   

  ·         Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων

  ·         Το νέο σχέδιο των λογαριασμών και οι διαφορές του από το προηγούμενο

  ·         Τα αρχεία των συναλλαγών, τα αρχεία μεταβολών κάθε τηρούμενου λογαριασμού, τα αρχεία των αυξομειώσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων

  ·         Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα ΕΛΠ

  ·         Όλα τα λογιστικά αρχεία με παραδείγματα και εφαρμογές

  ·         Ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων και ο χρόνος διαφύλαξής τους

  ·         Τιμολόγια πώλησης, το περιεχόμενο τους αλλά και τα νέα είδη τους (απλοποιημένα τιμολόγια, συγκεντρωτικά κλπ).Οι χρόνοι έκδοσης των τιμολογίων με παραδείγματα και εφαρμογές

  ·         Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, χρόνοι έκδοσης με παραδείγματα και εφαρμογές, οι τρόποι έκδοσης αυτών

  ·         Τα θέματα των Ηλεκτρονικών τιμολογίων καθώς και τα θέματα της αυθεντικότητας των

  ·         Πως γίνεται η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού ιδιοπαραγόμενων παγίων- Εφαρμογές

  ·         Ζημιές απομείωσης. Πότε πρέπει να διενεργούνται; Πως διενεργούνται;

  ·         Προσδιορισμός αξιών χρήσης και ανακτήσιμων ποσών

  ·         Περιπτώσεις ανάστροφων απομειώσεων- προσδιορισμός λογιστικών αξιών

  ·         Επιμετρήσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία

  ·         Εγγραφές χρηματοδοτικών μισθώσεων από πλευράς εκμισθωτή και από πλευράς μισθωτή

  ·         Παραδείγματα εντόκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ζημιές απομειώσεων – επιμετρήσεις στην εύλογη αξία τους

  ·         Παραδείγματα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

  ·         Παραδείγματα αναβαλλόμενων φορολογιών (απαιτήσεων-υποχρεώσεων)

  ·         Τεχνικές αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορέων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  ·         Έσοδα-(αναβολή πληρωμής) (Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης)

  ·         Διορθώσεις λαθών προηγούμενης περιόδου. Παραδείγματα- Εφαρμογές

  ·         Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και προβλέψεις

  ·         Δάνεια- ομολογίες- Εφαρμογή

  ·         Μέθοδοι αποσβέσεων. Πως διενεργούνται οι αποσβέσεις σε περιπτώσεις προσθηκών. Μέθοδοι αναπροσαρμογής ανατίμησης, υποτίμησης

  ·         Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων και αναβαλλόμενη φορολογία

  ·         Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, δαπανών

  • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

  -       Πως θα συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 31/12/2015.

  -       Πως θα προσαρμοστούν τα δεδομένα του έτους 2014

   

  Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

   

  • Power Point
  • Case studies
  • Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

   

  Δείτε αναλυτικά εδώ….

   

  Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου &
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

   

  Ημερομηνίες - Ώρες & Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10/2015 (10:00-16:00) – 6 ώρες
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10/2015 (16:00-22:00) – 6 ώρες
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10/2015 (10:00-16:00) – 6 ώρες

  Διάρκεια: 24 ώρες

   

  Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, ΑκρόποληΑθήνα

  (πλησίον σε μετρό Ακρόπολης – στάση Ακρόπολης).

  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται coffee break & light snack

   

  Αξία Συμμετοχής:

  • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

   

  Άνεργοι – Φοιτητές: Ειδική τιμή συμμετοχής

   

  • ΠΑΡΟΧΗ: στις 2 Συμμετοχές + 3η Δωρεάν

  *Προϋποθέσεις: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πάσο αντίστοιχα

  • Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης
  • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ για την καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων!
  • Τρόπος πληρωμής: ΜΟΝΟ με Κατάθεση σε Τράπεζα

   

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

  *Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας χωρίς δική σας επιβάρυνση

  Καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ: έως τις 02/10/2015

  Ακολουθήστε το link για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιδότηση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24%

   

  Πληροφορίες – Εγγραφές:

  Υπεύθυνη επικοινωνίας: Χρύσα Σωτηράκη

  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 - 6147341

  Fax: 211-4110533 

  Email: [email protected]

  Site: www.euepixeirein.gr

   

  Email:
  Θέμα:
  Μήνυμα:
   
  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο