Ειδικό Φορολογικό Σεμινάριο (Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Φ.Δ.)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σεμινάρια Εκδόσεις Κράτση
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132 • Τ.Κ. 175 62
Πόλη :
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ
Phone :
:(210) 9817047
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
20, Δεκ 2014
Λήξη
20, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   Κ Ρ Α Τ Σ Η        ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 132  • ΤΚ 175 62 •  Π.  ΦΑΛΗΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ       ΤΗΛ 210 9817047  FAX 9848594  e-mail [email protected]

Ε Ι Δ I K O   Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ O   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι O

Για  ελευθ. επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, στελέχη oικονομ. Δ/νσεων & λογιστηρίων και για όσους θέλουν να ενημερωθούν ουσιαστικά και σε βάθος για το αντικείμενο

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) Ν.4308/2014

ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) Ν.4174/2013

 Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2015 Ν.4093/2012 Κ.Φ.Α.Σ. (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ)
α) Τι θα ισχύσει από 1.1.2015
α.1)  Άρθρα 1-15 Ν.4308/2014
•    Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (πολύ μικρές οντότητες)
•    Λογιστ. σύστημα, Λογιστ. αρχεία (βιβλία), Λογιστ. στοιχεία, Άλλα (πρόσθετα) λογ. αρχεία
•    Δικλίδες διακίνησης αποθεμάτων, Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

•    Τιμολόγιο πώλησης (Υποχρέωση έκδοσης -πρόσωπα έκδοσης-πιστωτικό τιμολόγιο κλπ)
-    Περιεχόμενο τιμολογίου, Απλοποιημένο τιμολόγιο – Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
-    Χρόνος έκδοσης τιμολογίου, Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, Αυθεντικότητα τιμολογίου
•    Στοιχεία για λιανική  πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και τρόπος έκδοσής τους
-    Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
       α.2)  Άρθρα 30,38,39 Ν.4308/2014
•    Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 30)
•    Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 38)
•    Ειδικές ρυθμίσεις (εξαιρέσεις) οντοτήτων φυσικών προσώπων (άρθρο 39)

Β.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1.1.2015

Γ.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  Κ.Φ.Α.Σ.,ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

•    Δικλίδες διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
•    Έκδοση Α.Λ.Σ. από φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

Καταστάσεις πελατών-προμηθευτών

•    Αγρότες (υποχρεώσεις), κ.λπ.
 
ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
•    Τόκοι-πρόστιμα (κυρώσεις διοικητικές). Άρθρα 53-59
•    Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων,  Άρθρο 62
•    Ενδικοφανής προσφυγή. Άρθρο 63

Εισηγητής:  κος Ηλίας Αργυρός  (τ. ειδ. Γραμμ. ΥΠ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 [09.30-13.30]
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  PARK RADISSON  ( Λ. Αλεξάνδρας 10,  Αθήνα)

ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60 ευρώ  (περιλαμβάνεται καφές)
Ειδική έκπτωση για συμμετοχή άνω των δύο ατόμων από την ίδια εταιρεία ή γραφείο

Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ειδικές σημειώσεις για το αντικείμενο -  πιστοποιητικό παρακολούθησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(210) 98.17.047 ● fax 98.48.594  ● e-mail:[email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο