ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Αναπτυξιακός νόμος
Τίτλος
Εναρξη
06, Δεκ 2014
Λήξη
07, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών και Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

-  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
-  ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
-  ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αμφιθέατρο 3 και θα έχει διάρκεια 20 ώρες.
ΣΑΒΒΑΤΟ  06  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  και ΚΥΡΙΑΚΗ   07  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2014   
Ώρες διεξαγωγής από 08:00  έως  18:00

Εισηγητές : Βασίλειος Γάκης  Οικονομολόγος  –  Εκπαιδευτικός
Ιωάννης Νάνος    Οικονομολόγος  –  Εκπαιδευτικός

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι, θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:
1.    Από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη)
2.    Aπό το site του ΟΕΕ και αποστολή με  Εmail: [email protected]  ή Fax: 2310275728
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο