ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
17, Δεκ 2014
Λήξη
18, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

 

Τεχνικές Μείωσης Κόστους, για την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ αυξηση της κερδοφοριας

 

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Εάν οι παραγόμενες πληροφορίες είναι σωστές, θα οδηγηθεί σε  πραγματική ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις και ο αγώνας επιβίωσης, ανέδειξε την μείωση του κόστους, σε κυρίαρχη ανάγκη. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, λαμβάνει το κόστος σοβαρά υπ’ όψιν. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Οι προϋπολογισμοί και η ανάλυση του ισολογισμού, να προσδιορίσουμε τα σημεία επέμβασης με στόχο το μηδενισμό της σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:

 

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος;

Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα;

Θα έχουμε περισσότερο κέρδος;

Εάν το μετακυλήσουμε στους πελάτες μας, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς;

Θα είμαστε σε καλλίτερη θέση από τον ανταγωνισμό;

Θα οδηγηθούμε σε ανάπτυξη;

 

ΣΚΟΠΟΣ: του σεμιναρίου είναι, να δώσει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη, δομημένα σε ένα μηχανογραφικό πρόγραμμα με τα οποία μπορούν οι συμμετέχοντες να τα χρησιμοποιούν για να:

Μετρήσουν το πραγματικό κόστος και το εκταμιεύσιμο.

Να μειώσουν την υποαπασχόληση και τις ζημίες.

Να αυξήσουν την κερδοφορία.

Να μετρήσουν και να περιορίσουν τα διαφυγόντα κέρδη.

Να ασκήσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική με το χαμηλότερο κόστος.

Να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση και να αλώσουν την αγορά.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σεμινάριο απευθύνεται, σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η μείωση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλεία τους και στο σύνολο των εργασιών της επιχειρήσεως. Όπως επίσης σε κάθε στέλεχος, που διαπιστώνει, πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

 

ΣΤΑΔΙ0 ΠΡΩΤΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

1ο αντικείμενο: η τεχνική του activity based costing.


1o βήμα: Εισαγωγή στο M.I.S.

Γενική θεώρηση: του κοστολογικού συστήματος.

Δραστηριότητες: τι είναι και πως λειτουργούν.

Η τεχνική του A.B.C.: δομική ανάλυση.

 

2o βήμα: Συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος: στην παραγωγή και τη διοίκηση.

Καταγραφή παγίων: κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.

Αμοιβές προσωπικού: μέτρηση  χρόνου και  υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός δαπανών: με σημαντική συμμετοχή στο κόστος.  Σταθερές – μεταβλητές.

Καταλογισμός υλικών: τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3o βήμα: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του A.B.C.

Χρονομετρήσεις: μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών.

Ποσοτικοποίηση: ποσοτικοποίηση υλικών - εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά: ανάλυση και μεταφορά του κόστους στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο: δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν πελάτη και προμηθευτή.

Σύνθεση κόστους. προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και του τελικού.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2ο αντικείμενο: Ανάλυση ισολογισμών για ενεργοποίηση της περιουσίας.

Ουσιαστικό περιεχόμενο ισολογισμού.


Δημιουργία πλέγματος αριθμοδεικτών.

Αξιολόγηση αριθμοδεικτών μετρήσεως του πλούτου της επιχειρήσεως.

Διακλαδική ανάλυση και σύγκριση με τους ανταγωνιστές.

Σημεία που πλεονεκτούμε ή υστερούμε, σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Δείκτες για την πρόβλεψη της καταρρεύσεως μίας επιχείρησης.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

3ο αντικείμενο: Προϋπολογισμοί ένα πολυεργαλείο στην μείωση του κόστους:


Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.

Περιεχόμενο του προϋπολογισμού των πωλήσεων.


Μέτρηση της αγοράς και του μεριδίου που μας αναλογεί.

Μείωση του κόστους από την αύξηση των πωλήσεων.

Προϋπολογισμός απασχολήσεως πόρων.

Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

4ο αντικείμενο: Τεχνικές μείωσης του κόστους. Εισαγωγή στο αντικείμενο.

Σύνθεση του κόστους. Οργάνωση του προγράμματος μείωσης κόστους.

Ανάλυση των λειτουργιών της επιχείρησης.

Επιλογή λειτουργιών και δαπανών, δεκτικών μειώσεως του κόστους.

 

Η μείωση στην χρήση των παγίων:

Προσδιορισμός μη χρησιμοποιούμενων κτιρίων και μηχανημάτων.

Νεκροί χρόνοι – υποαπασχόληση παγίων.

Κοστολογικές – τεχνολογικές αποσβέσεις.

Αξιοποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Η μείωση στον Ανθρώπινο παράγοντα:

Ανάλυση σταθερών εργαζομένων.

Μέτρηση απόδοσης εργασίας.

Διοίκηση εργαζομένων. Εργονομία.

Περιγραφή θέσεων – Χρονομέτρηση.

Μέτρηση υποαπασχόλησης.

Επικαλύψεις εργασιών.

 

Η μείωση των δαπανών:

Δαπάνες που προκύπτουν από το Budget.

Επιλογή των μη σημαντικών μεγεθών.

Δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες

Δαπάνες που δεν αποτελούν κόστος.

Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως.

Σύγκριση με την επιχείρηση στόχο – πρότυπο.

Τεχνικές περικοπής κόστους κατά το σχεδιασμό των λειτουργιών και των εντύπων.

Η πληροφορική στην επιχείρηση.

Έλεγχος εξόδων με την χρήση πληροφορικής.

Μείωση κόστους στις διοικητικές δραστηριότητες.

Κυλιόμενες σταθερές δαπάνες.

Κατά συνθήκη σταθερές - μεταβλητές δαπάνες.

Βελτίωση της διαχείρισης ρευστότητας και διαθεσίμων.

 

Η μείωση του κόστους στην παραγωγή:

Ο προγραμματισμός των παραγωγικών πόρων.

Τεχνικές μέτρησης και μείωσης της υποαπασχολήσεως των πόρων.

Τεχνικές αυξήσεως της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.

Βελτίωση της παραγωγικότητας και έλεγχος του κόστους, μέτρηση Bottle Neck.

Αύξηση κερδοφορίας με υψηλό capacity.

Συσκευασία - κέντρα διανομής - συστήματα ελέγχου απόδοσης.

Η τεχνικήJust in Time”.

Μέτρα μείωσης κόστους στη συντήρηση, τις μηχανές και τον εξοπλισμό.

Αριθμοδείκτες μείωσης κόστους.

Διαχρονική εξισορρόπηση της παραγωγής.

Εναλλακτικοί τρόποι ενεργοποίησης του παραγωγικού capacity.

Διορθώσεις στο πρόγραμμα παραγωγής για βελτιστοποίηση της ρευστότητας.

 

Συγκριτική διοίκηση:

Τι είναι το Benchmarking.

Τεχνική του Benchmarking στην παραγωγή και στην απόδοση του εργατικού.

Δείκτες απόδοσης ανά εργοστάσιο.

Συγκριτικοί δείκτες με τους ανταγωνιστές.

 

Μείωση κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα:

Διοίκηση αποθεμάτων.

Μείωση κόστους στα αποθέματα.

Κόστος εξωτερικών αποθηκών.

Μείωση κόστους προμηθειών.

Προφίλ προμηθευτού.

Πως μετράμε το κόστος και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πρόβλεψη, κόστος αποθήκευσης, αναπαραγγελίας, ελλείψεων στα αποθέματα.

Μείωση του κόστους διακίνησης.

Τεχνικές μείωσης των αποθεμάτων, βελτιστοποιώντας την εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Μείωση κόστους στις υποστηρικτικές δραστηριότητες:

Μετρήσεις στα υποστηρικτικά τμήματα διοικήσεως.

Γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.


 

Μείωση κόστους στις πωλήσεις:

Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους.

Ειδικά έξοδα πελατών-μεταφορικά-διαφήμιση-τιμολογιακή υποστήριξη.

Μείωση κόστους του πελάτου και του πωλητή.

Κόστος τμήματος πωλήσεων και μέτρηση απόδοσης πωλητών.

Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη.

Μέτρηση κερδοφορίας πελατών.

Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων.

Πιστωτική πολιτική και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα.

Προσδιορισμός των ζημιογόνων προϊόντων και πελατών.

Απόδοση επενδυμένου χρήματος στον πελάτη.

Δείγματα. Ειδικές δαπάνες.

Καμπύλη της φάλαινας. Πιστωτική πολιτική.

 

Κοστολογική πληροφόρηση - Λήψη αποφάσεων


Δείκτες αλληλεπιδράσεις στην αποτελεσματικότητα από την μείωση του κόστους.

Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Οριακό κόστος. Εκταμιεύσιμο.

Ανάλυση αποτυχιών και λήψη διορθωτικών μέτρων

Ανάλυση νεκρού σημείου κύκλου εργασιών ελαστικοί προϋπολογισμοί.

Βέλτιστη παραγγελία.

Καμπύλη κερδοφορίας ειδών. Δείκτες απόδοσης.

Μέτρηση ταμειακής κερδοφορίας.

Πλέγμα δεικτών αποτύπωσης και έλεγχου του κόστους.

 

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα αξιολόγησης, του ισολογισμού. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρησή τους.

 

 ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (280 σελίδες) – 19 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΣΕ CD ROM: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει από την ανάλυση των ισολογισμών.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:         ΑΘΗΝΑ – ΣΕΙΡΑ 12η

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:                        Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                 17 & 18 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2014

ΗΜΕΡΕΣ:                            ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ                         

ΩΡΕΣ:                                 1700 - 2200                   

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   300 €

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο