ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Αποθήκη - κοστολόγηση - Αναλυτική λογιστική
Τίτλος
Εναρξη
15, Δεκ 2014
Λήξη
16, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ACTIVITY BASED COSTING

μια εφαρμογή δομημένη, στην Lean manufacturing για ΦΑΡΜΑΚΑ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μας δίνει την δυνατότητα, να το μετρήσουμε με ακρίβεια το κόστος και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν. Ένας ορθολογικός προϋπολογισμός πωλήσεων, με σύγχρονα εργαλεία, μας δίνει την δυνατότητα να εισπράξουμε τα έσοδα, που η αγορά προορίζει για εμάς.

 

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου, είναι:

Να γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το κατάλληλο εργαλείο υποστήριξης για λήψη αποφάσεων.

Να παρουσιαστεί με ένα πρακτικό παράδειγμα βήμα – βήμα, η διαδικασία εγκατάστασης του.

Να αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση της παραγωγής.

Να μετρήσουν σωστά το έσοδο, το κόστος κάθε προϊόντος, πελάτου, πωλητή, προμηθευτή.

Να αναπτύξουν τεχνικές, ώστε να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν το έσοδο.

Να εφαρμόσουν τιμολογιακή πολιτική, που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη.

Να δώσει εργαλεία, βγαλμένα από την πράξη, για να αναπτύξουν τεχνικές, ώστε να μπορούν να αυ-ξήσουν τα έσοδα, να μειώσουν τα κόστη με τελική απόληξη:

 

Να κάνουμε την επιχείρηση μας κερδοφόρα.

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: για κοστολόγους, λογιστές, οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, logistics, marketing, συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται με το πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως στο σύνολο του ή σε κάποιο μέρος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

 

1ο αντικείμενο: η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing.

Τρόπος λειτουργίας του mis. όπως λειτουργεί για την οικονομική διεύθυνση.

Εισαγωγή, στην ιδιότυπη λογική, του A.B.C.

Γενική θεώρηση, του κοστολογικού συστήματος.

Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C.

Η Τρόπος που λειτουργεί το A.B.C. δομική ανάλυση.

Δραστηριότητες. Τι είναι και πως λειτουργούν.

 

2ο αντικείμενο: συστημική προσέγγιση.

Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος. σε παραγωγή και διοίκηση.

Καταγραφή παγίων. κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών.

Αποτύπωση προσωπικού. μέτρηση χρόνου και υπολογισμός αξίας.

Καταλογισμός  δαπανών. με σημαντική συμμετοχή. Σταθερές – μεταβλητές.

Καταγραφή ροής υλικών. τεχνικές προδιαγραφές – αποτίμηση.

 

3ο αντικείμενο: οργάνωση της παραγωγής.

Ο τρόπος που δομείται η παραγωγή. με την μέθοδο του Lean manufacturing.

Η ανάλυση και η χρήση των Εργαλείων. Value Stream Mapping (VSM)

Η μεθοδολογία των 5S. Sort-Store-Shine-Standarizetain

Η μείωση του κόστους παραγωγής. Υλοποίηση του συστήματος Kanban (Pull System)

Η εφαρμογή της μεθόδου SMED. Single Minute Exchange of Dies

Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής. Με τα εργαλεία Poka Yoke/FMEA

 

4ο αντικείμενο: Μέτρηση του κόστους με την τεχνική του a.b.c. Διάρκεια 10 ώρες.

Χρονομετρήσεις. Μέτρηση χρόνων εργαζομένων και μηχανών

Ποσοτικοποίηση. υλικών, εργατικών, δαπανών, δραστηριοτήτων.

Υποστηρικτικά. ανάλυση και μεταφορά κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.

Φασεολόγιο. δημιουργία φασεολογίου για προϊόντα, πελάτες και προμηθευτές.

Διαδικασίες. τρόπος λειτουργιάς τους.

 

5ο αντικείμενο: Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος.

Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης. activity based management.

Ειδικά εργαλεία. προσομοίωση – μοντελοποίηση Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.


Κοστολογική πληροφόρηση - λήψη αποφάσεων. μέτρηση διαφυγόντων κερδών.

Ειδικές κατηγορίες κόστους. οριακό, εκταμιεύσιμο.


Μέτρηση της αποτελεσματικότητος: δραστηριοτήτων και προϊόντων.


Δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων: κόστους και κερδοφορίας.


Benchmarking - συγκριτική διοίκηση, στοχοθεσία. Δείκτες απόδοσης.

 

6ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης κόστους.

Εισαγωγή στις τεχνικές μείωσης κόστους. Οργάνωση του προγράμματος μείωσης κόστους.

Η μείωση στην χρήση των παγίων: Αξιοποίηση μηχανικού εξοπλισμού

Η μείωση στον Ανθρώπινο παράγοντα: Μέτρηση απόδοσης εργασίας.

Η μείωση των δαπανών: Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως.

Η Μείωση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα: Διοίκηση αποθεμάτων.

Η Μείωση στις υποστηρικτικές δραστηριότητες: στα τμήματα διοικήσεως, εργοστάσιου.


Η Μείωση του κόστους στις πωλήσεις: Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιαστεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Η εφαρμογή υλοποιείται στα δομικά δεδομένα του και περιλαμβάνει μια βιομηχανία, μια εμπορική και μια επιχείρηση παροχής υπηρε-σιών. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως και μειώσεως του κόστους. Οι διαδικασίες, θα εμφανιστούν σε μηχανογραφημένη μορφή, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C., το οποίο παραδίδεται στους συμμετέχοντες με την λήξη του σεμιναρίου.

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολογήσεως. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει, εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όπως επίσης παροχή υπηρεσιών.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (400 σελίδες) – 32 λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.

ΣΕ CD ROM: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C. δομημένη στην Lean manufacturing με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 1131 - ΣΕΙΡΑ 37η

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                           Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοστολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                     15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΗΜΕΡΕΣ                                 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ 1700 -2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     300 €

 

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα

έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο