ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
Υπεύθυνος/η :
Ματθαίου Κωνσταντίνος
Διεύθυνση :
Πολυδρόσου 4
Πόλη :
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15234
Phone :
2155501833
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
08, Δεκ 2014
Λήξη
08, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΟΝ  ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ  2014

 

Για ποιούς είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, οικονομικούς διευθυντές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται ουσιαστικά με τον κώδικα του ΦΠΑ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: να αναλύσει όλες τις αλλαγές στις διατάξεις του ΦΠΑ μέχρι του Νομου.4281/2014, όπως επίσης και τις αλλαγές στον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών.

 

                                     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Άρθρο 185  ΝOMOY 4261/5.5.2014.

Ø  Προσθήκη άρθρου 39β - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (cash accounting).

Ø  Δικαίωμα ένταξης στο ειδικό καθεστώς.

Ø  Τρόπος και χρόνος απόδοσης του Φ.Π.Α.

Ø  Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς  και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με αυτές.

Ø  Εξοδος από το καθεστώς.

 

Άρθρο 1 ΝOMOY 4281/8.8.2014  

ü  Δικαίωμα επιλογής μεταφοράς στην επόμενη φορολογική περίοδο ή επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.  Αλλαγή στην άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης (αλλαγή στο άρθρο 32 του Κώδικα Φ.Π.Α.).

ü  Κατάργηση εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. – τρόπος διενέργειας     των διακανονισμών (pro-rata, παγίων ).

ü  Δήλωση Φ.Π.Α. 2015 για πράξεις και φορολογικές περιόδους από 1/1/2015.  Βασικές αλλαγές στο έντυπο.  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.  Χρόνος καταβολής του Φ.Π.Α.

ü  Αντιστροφή υποχρέωσης καταβολής Φ.Π.Α. για δημόσιες συμβάσεις  (προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 39α) .  Στην περίπτωση που αρχές (κατά την έννοια των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007), υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης αναθέτουν τεχνικά έργα (των οποίων είναι κύριοι) σε επιχειρήσεις, ο φόρος καταβάλλεται από το λήπτη. 

ü  Αλλαγές στους αγρότες.  ΄Ενταξη στο κανονικό καθεστώς εφόσον πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα 15.000 ευρώ από πώληση αγαθών ή/και 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις.

ü  ΠΟΛ.1158/2014.  Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. σε αεροπορικές εταιρείες εφόσον τα έσοδα τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνουν το 50% των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές.

ü  Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (διακανονισμός εκπτώσεων).  Δεν διενεργείται διακανονισμός του Φ.Π.Α. αγοράς επενδυτικού αγαθού σε περίπτωση πώλησης του εντός της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, εφόσον στην πώληση επιβάλλεται Φ.Π.Α.

 

  • Αρθρο 251 ΝOMOY 4281/8.8.2014.
  • Αντικατάσταση άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α.  -    ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων.
  • Απαλλαγή από Φ.Π.Α. μικρών επιχειρήσεων.  Χρόνος υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς.  Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης μεταβολής.
  • Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων.  Χρόνος καταβολής ή έκπτωσης του φόρου αποθεμάτων.
  • Κατάργηση διάταξης ν.3182/2003 σχετικά με τα πλοία αναψυχής ν.2743/1997 που ανήκουν σε ΝΕΠΑ.  Τα πλοία αυτά όταν χάνουν τον επαγγελματικό τους χαρακτήρα, υποχρεούνται να καταβάλουν  τον Φ.Π.Α. για τον οποίο είχαν τύχει απαλλαγής κατά το χρόνο που το πλοίο έπαψε να έχει επαγγελματικό χαρακτήρα.
  • Συντελεστής Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες των μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε.  Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους μετόχους προς τις ΚΤΕΛ Α.Ε. δεν συνιστούν «υπηρεσία εκμίσθωσης αγαθού» αλλά υπηρεσία μεταφοράς (συντελεστής 13%).
  • ΠΟΛ.1081/2014:  Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.
  • ΠΟΛ.1095/2014:  Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης  αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού.

 

   

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. Τέως Διευθύντρια Υπουργείου Οικονομικών - φοροτεχνική σύμβουλος με ειδίκευση στο Φ.Π.Α.

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:             ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:                      8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΔΕΥΤΕΡΑ 1700 - 2200

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:      150 €

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο