Epsilon Training Ιωάννινα:ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ με τους Ν.4254/14, 4225/14.Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Epsilon Training, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος/η :
Μπίλλης Βαλάντης
Διεύθυνση :
17ης Νοεμβρίου 87 - Κων/τικα - Ζώνη EMO - Πυλαία
Πόλη :
Θεσσαλονίκη
Phone :
2310981700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
04, Νοε 2014
Λήξη
05, Νοε 2014
Εισηγητές
Τίτλος
http://www.epsilontraining.gr/showcurrent.php?id=1728

Απευθύνεται: Σε βοηθούς λογιστές – λογιστές που δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι προσωπικού καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργασιακά θέματα

Σκοπός Προγράμματος: Η άμεση ενημέρωση 

Εισηγητές: 
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Τι ισχύει με την απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 σχετικά με τη μετενέργεια των μη μισθολογικών όρων & τη δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία 

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
- Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια 
- Μετενέργεια μη μισθολογικών όρων με βάση την απόφαση ΣτΕ 2307/2014 
- Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 
- Πενθήμερη & εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία 
- Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου 
- Οι ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2014 
- Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων 
- Οι προσαυξήσεις τριετιών των μακροχρόνια ανέργων βάσει των νέων ρυθμίσεων του N.4254/7.4.2014 
- Τι ισχύει με τις συμβάσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων , των εμποροϋπαλλήλων , ΤΩΝ καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης , ξένων γλωσσών κλπ 
- Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
- Τι ορίζει η απόφαση του ΣτΕ 2307/2014 όσον αφορά τη διαιτησία , τα δικαιώματα του εργοδότη όταν περιέρχεται μια συλλογική σύμβαση σε μετενέργεια κλπ 
- Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τη σχετική διάταξη του N.4254/7.4.2014 
- Η Προσφυγή στη διαιτησία με την απόφαση ΣτΕ 2307/2014 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΠΟ - ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
- To πλαίσιο τήρησης του Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας & υπερωριών όπως προβλέπεται με το άρθρο 14 του N.4225/2014 
- Υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου & υπερωριών 
- Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
- Ο έγγραφος τύπος της ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης , ποια στοιχεία περιλαμβάνει , ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη 
- Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
- Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων 
- ’δεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων 
- Ανάλυση των μορφών της μερικής απασχόλησης ( διαλείπουσα, εκ περιτροπής απασχόληση, ωρομίσθιοι κλπ. ) 
- Θέματα αμοιβών μερικώς απασχολουμένων επί 5θημερης και 6ημερης απασχόλησης 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ
– ΟΑΕΔ 
- Τα νέα δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση την Υ.Α .29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' 2390/08-09-2014) 
- Ενοποίηση Ε3 & Ε4 Συμπληρωματικού πρόσληψης 
- Τι ισχύει επί Εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης 
Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
- Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66 
- Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
- Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας 
- Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του 
- Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 
- Η σύννομη τήρηση του βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14, του Ν.4225/7.1.2014 
- H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4254/2014 
- H κατάργηση του βιβλίου νεοπροσλαμβανομένων ΙΚΑ με το Ν. 4255/2014 
- Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων 
- Κυρώσεις σε εργοδότες κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013, Υ.Α. 8422/20/2014 & Υ.Α. 18724/52/4.6.2014) . Τρόποι πρόληψης για αποφυγή προστίμων 
- Κυρώσεις ΣΕΠΕ επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού εκτός από το ΣΕΠΕ και από το ΙΚΑ & την ΕΥΠΕΑ ( άρθρο 20 Ν. 4255/2014 ) 
- Κυρώσεις ΙΚΑ & Ε.ΥΠ.Ε.Α. επί μη τήρησης του Ε4 από τον υπόχρεο εργοδότη. [ΥΑ. Φ11321/11115/802/2.6.2014 ]ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΤΟΠΟΣ:

Θα ανακοινωθεί σύντομα, Ιωάννινα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (10:00-15:00)

ΚΟΣΤΟΣ:

Για τα μέλη του Epsilon Network & τους συνδρομητές του ΕΨΙΛΟΝ 7: 60.00€ 
Για μη-μέλη: 80.00€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

* Ειδικές τιμές: 
Για 2 συμμετέχοντες και πάνω 
Για όλους τους Gold πελάτες μας 

κα Κασαμπαλή Πόπη 
Τηλ: 2310 981700, Fax: 2310 953615 
E-mail:[email protected]

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο