Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΠΙΜ Εκπαιδευτική
Υπεύθυνος/η :
Παπαργυρίου Απόστολος
Διεύθυνση :
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 325
Πόλη :
Αθήνα, 10444
Phone :
210-5157700
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
10, Νοε 2014
Λήξη
11, Νοε 2014
Εισηγητές
Τίτλος

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.4093/2012, Ν.4144/2013, Ν.4225/2014 & N. 4254/14

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ:

- Νέο βιβλίο τροποποίησης ωρών εργασίας & υπερωριών - Ενημέρωση Σ.ΕΠ.Ε.

- Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (Ε3- Ε10) σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 29502/8-9-2014

- Είδη ατομικών συμβάσεων

- Δέσμευση από τις Συλλογικές Συμβάσεις

- Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις

- Καθορισμός κατώτατων ορίων αποδοχών (νομοθετημένος μισθός)

- Μερική απασχόληση & εκ περιτροπής εργασία και συνέπειες (αμοιβή, άδειες, δώρα κ.λπ.)

- Καταγγελία αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας

- Υπολογισμός αποζημίωσης απολυομένων μισθωτών

- Δυνατότητα μετατροπής 5θήμερης εργασίας σε 6ήμερη

- Διοικητικές & ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών (πρόστιμα, διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων)

- Εκκαθαριστικά σημειώματα

- Κανονική άδεια - κατάτμηση ημερών αδείας

- Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)

 Εισηγητής : Χρήστος Καρατζάς [Νομικός – Εργατολόγος / τ. Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ.]

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:

- Νέες διατάξεις του Ν. 4225/14 για υποβολή Α.Π.Δ. ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων

- Αρμοδιότητες ελεγκτικών οργάνων ΕΥΠΕΑ & ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει του άρθρου 20, Ν. 4255/2014

- Ασφαλιστικές Εισφορές Επικουρικών & Ταμείων Πρόνοιας

- Κανονισμός Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

- Ασφαλιζόμενοι μέσω εργοσήμου

- Ασφάλιση Εργαζομένων μερικής απασχόλησης & εκ περιτροπής εργασία

- Ημέρες ασφάλισης εργαζομένων

 Εισηγητής : Σπύρος Νιάρχος [τ. Επιθεωρητής Ι.Κ.Α.]

 

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο