Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μετατρέψτε την αλλαγή σε μία Θετική Δύναμη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 104 42
Phone :
210 5198264
Θέμα
Management
Τίτλος
Εναρξη
30, Νοε 00-1
Λήξη
30, Νοε 00-1
Εισηγητές
Τίτλος
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μετατρέψτε την αλλαγή σε μία Θετική Δύναμη

Εισηγητής: ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Ημερομηνία & Ώρες Διεξαγωγής: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 , 17:00-22:00

Τόπος Διεξαγωγής: Κτίριο Ναυτεμπορικής, οδός Λένορμαν 205, Κολωνός (διατίθεται parking)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε υπεύθυνους Ανθρωπίνων Πόρων και σε Λειτουργικούς Διευθυντές οι οποίοι θα ηγηθούν των προσπαθειών και θα δρομολογήσουν την εφαρμογή των διαφόρων μορφών της αλλαγής οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα λάβουν χώρα στην επιχείρηση. Επιπλέον, σε κάθε στέλεχος το οποίο αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις από τη διαχείριση της αλλαγής, καθώς και σε εκείνους τους εργαζομένους που επιθυμούν να διευρύνουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της αλλαγής.

Σκοπός του σεμιναρίου

Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Όταν υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση, πολλοί εργαζόμενοι στερούνται τις ευρύτερες γνώσεις και δεν αντιλαμβάνονται γιατί τα νέα συστήματα και οι δομές είναι απαραίτητες. Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές, τα στελέχη της πρώτης γραμμής και οι υπεύθυνοι των ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να συνεργαστούν για να βοηθήσουν την επιχείρηση να αποδεχτεί και να διαχειριστεί την αλλαγή. Το σεμινάριο αυτό που είναι βασισμένο στην θεωρία και την πράξη θα προετοιμάσει τους υπεύθυνους των ανθρωπίνων πόρων και τους λειτουργικούς διευθυντές να αναλάβουν ενεργό ρόλο και την ευθύνη της διευκόλυνσης ή της εφαρμογής της αλλαγής στην επιχείρηση ή τον οργανισμό. Θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν κίνητρα κλειδιά τα οποία κάνουν επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή. Θα αναλυθεί η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (Stakeholders) ούτως ώστε να κτιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη και να διασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Θέματα  σεμιναρίου

 • Τι είναι η αλλαγή;
 • Ασχολούμενοι με την επίδραση της αλλαγής
 • Ο ρόλος της επικοινωνίας και η συμβολή της στην απαλλαγή της επιχείρησης από τον φόβο της αλλαγής
 • Τα βήματα της διαδικασίας της διαχείρισης της αλλαγής και δραστηριότητες όπως:
  • Η αλλαγή στον εργασιακό χώρο
  • Η υιοθέτηση στόχων για την συνεργασία με την αλλαγή
  • Η αλλαγή και η αυτο-ανάπτυξη
  • Η κατανόηση και η αποδοχή της αλλαγής. 
 • Η επίδραση της αλλαγής στα συστήματα διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Η αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων κι η επίδραση της αλλαγής στην διαμόρφωσή τους.
 • Στάσεις και αντιστάσεις στις αλλαγές
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης των αντιστάσεων στις αλλαγές. Στρατηγικές και μοντέλα
 • Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Διαχείρισης της συνολικής αλλαγής
 • Κλείσιμο του σεμιναρίου με την ανάπτυξη Case studies από την εργασία μας
 • Κόστος Συμμετοχής: 150,00€

Εκπτώσεις 30-40% για τους συνδρομητές της εφημερίδας

Επιδοτούμενο σεμινάριο μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο