AQS - Budgeting - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Θεσσαλονίκη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Quality Services Ltd
Υπεύθυνος/η :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΗΛΗ
Διεύθυνση :
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
Αγιος Στέφανος
Phone :
2106216997-8
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
01, Ιουλ 2015
Λήξη
01, Ιουλ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται μια πλήρης Διαδικασία Budgeting με σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία, που ξεκινά από την πρόβλεψη Πωλήσεων και την εκτίμηση Εσόδων – Εξόδων , την μεθοδολογία και τα εργαλεία μείωσης κόστους λειτουργιῶν και καταλήγει στις προβλεπόμενες Χρηματοοικονομικές ροές (Cash Flow) και στην πρόβλεψη των Οικονομικών Αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών, το οποίο δίνεται στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου ώστε να παρακολουθούνται οι αποκλίσεις, να αναλύονται τα αίτια και να σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες.

Περισσότερα για τα εργαλεία που δίνονται στο σεμινάριο μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι συμμετέχοντες - οικονομικά αλλά και μη οικονομικά στελέχη - θα επεξεργασθούν δεδομένα ώστε να ετοιμασθεί ο Προϋπολογισμός μιας επιχείρησης με τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και ακρίβεια, καταγράφοντας αναλυτικά όλες τις πηγές πληροφοριών που θα απαιτηθούν και τον τρόπο άντλησής τους, με χρήση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής.

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις προβλέψεις των πωλήσεων, στην ετοιμασία των Ταμειακών Ροών, του Κεφαλαίου Κίνησης, στην ανάλυση των αποκλίσεων και μηνιαίων αναφορών.

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθ. Συμβούλους
 • Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Οικονομική Διεύθυνση
 • Στελέχη εμπλεκόμενα στον Σχεδιασμό του Προϋπολογισμού
Ενότητες Σεμιναρίου
 • Διεργασία του Budgeting. Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
 • Η πρόβλεψη / στοχοθεσία των πωλήσεων. Ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Χρήση μοντέλων πρόβλεψης. Αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου.
 • Υπολογισμός Εξόδων. Διοικητικά Έξοδα, Έξοδα Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών (Ειδικές φόρμες συνδεδεμένες μεταξύ τους). Σχεδιασμός μείωσης Δαπανών. Best practices για την μείωση εξόδων - Εργαλεία.
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow). Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης (Ειδικό Εργαλείο).
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων.
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Εναλλακτικά σενάρια προϋπολογισμού (Ανάλυση ευαισθησίας και Νεκρού Σημείου).
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάση τον προϋπολογισμό. Ισολογισμός, Ανάλυση Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής.
 • Φόρμες. Για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων - Εσόδων και Εξόδων - στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού.
 • Εφαρμογές για εκτίμηση Ισολογισμού από τον Προϋπολογισμό. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή Flexible Budget που διαχωρίζει τις αποκλίσεις που οφείλονται αποκλειστικά στην διαφοροποίηση των πωλήσεων και σε αυτές που οφείλονται σε άλλα αίτια.
 • Παρακολούθηση αποκλίσεων του Προϋπολογισμού..
 • Ο Προϋπολογισμός ως εργαλείο. Για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση περισσότερων δικαιοδοσιών στα στελέχη. Παρέχεται ειδικό εργαλείο για την ABC Analysis όλων των εξόδων προκειμένου να επιλέξουμε τα βασικότερα για τη μείωση κόστους, καθώς και εργαλεία για τον προγραμματισμό και τη Διαχείριση Δράσεων Βελτίωσης.
Οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται πρακτικές Ασκήσεις για την εμπέδωση των εργαλείων και των μεθόδων. Παράδειγμα άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ.
Εισηγητές Σεμιναρίου
Διευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 01-07-2015

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 16:30

Πόλη Διεξαγωγής: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace
Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο «Budgeting» και όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα για το σχεδιασμό, την ετοιμασία και την παρακολούθηση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow)
 • Λογισμικό κατάστασης Ταμειακών Ροών
 • Λογισμικό για την Πρόβλεψη του Ισολογισμού βάσει του Προϋπολογισμού
 • Λογισμικό Flexible Budget. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία του σεμιναρίου εδώ
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ - 0,45%

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 25-06-2015

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο