AQS - Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Quality Services Ltd
Υπεύθυνος/η :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΗΛΗ
Διεύθυνση :
Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
Αγιος Στέφανος
Phone :
2106216997-8
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
15, Δεκ 2014
Λήξη
16, Δεκ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Το σεμινάριο αυτό δίνει πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που η μακρά εμπειρία των στελεχών μας στην οργάνωση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του τομέα της γραμματειακής υποστήριξης έχει επισημάνει. Παραδείγματα τέτοιων ουσιωδών προβλημάτων είναι και τα κατωτέρω: 

 • Αδυναμία παρακολούθησης των υποχρεώσεων του γραφείου ή των συνεργαζομένων με αυτό.
 • Κακός προγραμματισμός έργου με αποτέλεσμα υπερσυσσώρευση εργασίας την τελευταία στιγμή.
 • Κακή διαχείριση χρόνου με αποτέλεσμα να γίνονται τα επουσιώδη και να αναβάλλονται διαρκώς τα ουσιώδη.
 • Αλλεπάλληλες αναβολές συσκέψεων λόγω «επειγουσών» αναγκών.
 • Πολύτιμα πληροφοριακά στοιχεία ή χάνονται ή δεν είναι σε εύχρηστη μορφή ώστε να χρησιμοποιηθούν ακριβώς την στιγμή που χρειάζονται.
 • Τα αρχεία δεν είναι καλά δομημένα με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η ανεύρεση των ζητούμενων εγγράφων.
 • Αδυναμία διαχείρισης των αλλαγών εγγράφων-σχεδίων.
 • Αδυναμία τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για διαχείριση εγγράφων.
 • Η προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων είναι ανεπαρκής ή και απαρχαιωμένη, με αποτέλεσμα τεράστια απώλεια χρόνου και συχνές απώλειες σημαντικών εγγράφων (π.χ. backup με κλασσικές μεθόδους).
 • Αποστολή ή δημοσίευση κειμένων που ο τρόπος σύνταξης και η εμφάνιση τους δεν δίδουν καλή εικόνα της εταιρείας.
 • Ο τρόπος τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπέμπει εικόνα μετριότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης και των υπολοίπων διευθύνσεων.
 • Σε διευθυντές των διαφόρων τομέων που θα ασχοληθούν με την οργάνωση ενός σύγχρονου και αποδοτικού γραφείου.
 • Με δεδομένο ότι η μη αποδοτική λειτουργία του γραφείου δεν επηρεάζει μόνο την γραμματεία αλλά και όλους όσους υποστηρίζονται από το γραφείο, το σεμινάριο αυτό είναι κατ΄ ουσία απαραίτητο σε όλα τα στελέχη.

Ενότητες

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
 • Preplanning
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Προετοιμασία συσκέψεων
 • Κάνοντας ένα μόνο πράγμα κάθε φορά
 • Διαχείριση των ραντεβού
 • Διαχείριση stress
 • Συνήθειες που "ληστεύουν" το χρόνο 

  Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 • Διαδικασία Βελτίωσης της Επικοινωνίας
 • Υποδοχή Επισκεπτών
 • Διαχείριση Ταξιδιών
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων
 • Πίνακας Αξιολόγησης Λειτουργίας Γραφείου
 • Το χτίσιμο της προσωπικής εικόνας
 • Η διαχείριση των εντυπώσεων

  Γ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 • Διαχείριση εσωτερικής αλληλογραφίας
 • Διαχείριση εγγράφων προς ενέργεια
 • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
 • Σύστημα παρακολούθησης εκκρεμοτήτων διοίκησης
 • Το σύστημα αρχειοθέτησης

  Δ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 • Μέθοδοι βελτίωσης λειτουργίας γραφείου
 • Αποδοτικά Συστήματα Βack-up
 • Scanning εγγράφων
 • Προστασία από ιούς και από διακύμανση τάσης.
 • Επεξεργασία κειμένου (ΟCR)
 • Ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική διανομή εγγράφων.
 • Η λειτουργία των Δικτύων
 • Συμβουλές χρήσης λογισμικού (Word-Excel)-Πρακτικές Ασκήσεις
 • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας
 • Χρήση προγραμμάτων μετάφρασης
 • Η πρόσβαση στα αρχεία (Διαχείριση Passwords)
 • Paperless office
 • Mαζική αποστολή fax (WinFax)
 • Μαζική αποστολή e-mail
 • Τηλεδιάσκεψη

  Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ζήλη Δημητριάδη

Εισηγητές Σεμιναρίου

Γεώργιος Βάβουλας

ΜΒΑ, σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείου.

Παναγιώτης Σταθόπουλος

Έχει την ευθύνη υποστήριξης της Μηχανογραφικής Υποδομής της AQS, καθώς και την συντήρηση και οργάνωση του συνολικού δικτύου της AQS σε θέματα IT καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Με 15ετή εμπειρία στους Η/Υ και ειδικότερα σε περιβάλλον Windows και Linux, ειδικεύεται σε βάσεις Δεδομένων, στον προγραμματισμό και στα δίκτυα.

Αλέξης Οικονόμου

Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης, με μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop)

Ιωάννης Κριτσωτάκις

Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης με εξειδίκευση στο Marketing Εξαγωγών και την επικοινωνία. Πρώην ανώτατο στέλεχος του Ελληνικού Οργανισμού Εξαγωγών και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διαθέτει μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο (Εμπορικές Εκθέσεις - Ο Δρόμος για την Επιτυχία, Νικητές οι Πωλήσεις που Αγαπούν οι Πελάτες, Το Τηλέφωνο Φέρνει Κέρδη, Επειδή Ποτέ δεν θα Έχετε μια Δεύτερη Ευκαιρία, Διαπολιτισμική Επικοινωνία)

Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15-12-2014 έως 16-12-2014

Ώρες Διεξαγωγής: 09:00 - 16:30

Πόλη Διεξαγωγής: ΑΘΗΝΑ

Τοποθεσία Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis

Περιγραφή Υλικού

 • Εγχειρίδιο «Εκπαίδευση Γραμματέων & Οργάνωση Γραφείου» & Case Studies με λύσεις (σε έντυπη μορφή)
 • Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ - 0,45%

Καταληκτική Ημερομηνία Online Υποβολής στον ΟΑΕΔ: 09-12-2014

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο πατήστε εδώ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο