ABPM - Οικονομικά για μη Οικονομικούς - Αθήνα

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Advanced Business Process Management
Υπεύθυνος/η :
Δημητριάδη Ζήλη
Διεύθυνση :
Σαρανταπόρου 1Α
Πόλη :
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Phone :
2106215220
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
11, Ιουν 2015
Λήξη
11, Ιουν 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Η κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη οικονομικά στελέχη καθώς:
 • Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση οικονομικών μεγεθών, τη γνώση σχετικών εννοιών και τη δυνατότητα ερμηνείας ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων
 • Τα στελέχη αποδίδουν καλύτερα όταν καταλαβαίνουν πως μετριέται η οικονομική Επιτυχία
 • Οι προτάσεις των στελεχών που αντιλαμβάνονται και τεκμηριώνουν τις Οικονομικές επιπτώσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής από τη Διοίκηση
 • Πολύ συχνά τα στελέχη που δεν κατανοούν τις Οικονομικές λειτουργίες μένουν στο περιθώριο
 • Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης
 • Αν δεν γνωρίζουν βασικές έννοιες δεν θα είναι σε θέση:
  • να κατανοήσουν τι στοιχεία αξιολογούν οι Τράπεζες,
  • να κατανοήσουν πως να διαχειριστούν αποτελεσματικά το κεφάλαιο κίνησης και πως αυτό επηρεάζει την κερδοφορία,
  • να διαχειριστούν σωστά τους Προμηθευτές

Επίσης, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς τους οικονομικούς κινδύνους της εταιρίας, αλλά και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, να προβλέπουν πιθανές ενέργειες ανταγωνιστών ή προμηθευτών και τελικά να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν βασικά ευαίσθητα σημεία της επιχείρησης, επικίνδυνα για ενδεχόμενες ατασθαλίες.
Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στις απαραίτητες για τα ανωτέρω οικονομικές έννοιες.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρηματίες και Στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εκμάθηση βασικών οικονομικών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
 • Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
 • Ποιό είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
 • Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
 • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Πηγές χρηματοδότησης. Ποιο δάνειο συμφέρει την επιχείρηση
 • Ευαίσθητα για πιθανές ατασθαλίες σημεία της επιχείρησης
 • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης
 • Τι είναι το Factoring, το Forfeiting, το Sales & Lease Back
 • Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης

Εισηγητης

Καπερώνης Αριστογείτων, Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική, εργασιακή και ακαδημαϊκή εμπειρία στους τομείς της Διαχείρισης Κινδύνων και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Διετέλεσε στέλεχος μεγάλης τράπεζας με εξειδίκευση στους τομείς της Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κινδύνων - Κάτοχος Master στα Economics of Finance και με Διδακτορικό στον τομέα της Διαχείρισης Τραπεζικών Πιστωτικών Κινδύνων.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Οικονομικά για μη Οικονομικούς»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα 0,24%.. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ ΛΑΕΚ 0,24%.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αθήνα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο