ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Διεύθυνση :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ
Phone :
210-5284316
Θέμα
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - XBRL
Τίτλος
Εναρξη
20, Οκτ 2014
Λήξη
21, Οκτ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ναρξη: 20-10-2014       Λήξη: 21-10-2014 [16:00-21:00]       Διάρκεια προγράμματος (ώρες): 12
Εισηγητής: Αφράτης Α.
Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
OIKONOMOTEXNIKH SEMINARS Α.Ε.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδιώκει να βοηθήσει τον λογιστή που θα συντάξει απλές ή και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ την 31/12/2013 στο να συμμορφωθεί με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις των προτύπων.
Παρουσιάζονται οι ισχύουσες την 31/12/2013 τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ (κυρίως τις τροποποιήσεις που παρουσιάστηκαν εντός των ημερολογιακών ετών 2012 και 2013), όσο και οι σημαντικότερες αλλαγές που κυοφορούνται (exposure drafts, discussion papers) και οι οποίες θα μας επηρεάσουν στα επόμενα έτη.

Εισηγητής

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΦΡΑΤΗΣ
Οικονομολόγος FCCA, Ορκωτός Λογιστής εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή πρακτική εμπειρία σε πολυεθνικές ελεγκτικές, οικονομική διεύθυνση, καθώς και με σημαντική διδακτική εμπειρία.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής:
Tηλ.: 210-5225054, E-mail: [email protected]

http://www.oikonomotexniki.gr/details3.php?lang=1&wh=1&type=sem&comp=0&the1id=&the2id=34&theid=34&open1=&open2=34&type=sem&comp=0&thepid=2789&page=1
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο