Ευεπιχειρείν: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -12ωρο-

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος/η :
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
Διεύθυνση :
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 19
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ - 11743
Phone :
2106147341
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
17, Ιουν 2015
Λήξη
18, Ιουν 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  -12ωρο-

Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και Νέες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014


Εισηγητές:

Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Δημητρίου Α. Δημήτρης, Senior Manager CPA, Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, επί 12 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/06/2015 (ώρες 16:00-22:00) 6 ώρες – Εισηγητής Καλαμαράς Νικόλαος

ΠΕΜΠΤΗ 18/06/2015 (ώρες 16:00-22:00) 6 ώρες – Εισηγητής Δημητρίου Δημήτρης

Διάρκεια 12 ώρες

Τόπος Διεξαγωγής:  Divani Palace Acropolis Hotel, Παρθενώνος 19-25, Ακρόπολη - Αθήνα (πλησίον σε μετρό – στάση Ακρόπολης).

 

Aπευθύνεται σε:

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων, Υπεύθυνους Φορολογικής παρακολούθησης Λογιστηρίου εταιριών, Ελ. Επαγγελματίες, Ιδιοκτήτες Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων.  

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ…

Αναλυτική θεματολογία:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει στον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και στις Νέες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014.

Τι αλλάζει, τι καταργείται και τι ισχύει από 01/01/2015. 

1η ημέρα (17/06/2015 – 6ωρο) – Εισηγητής Καλαμαράς Νικόλαος 

Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων - Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 • Ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από 01/01/2015
 • Πως διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις από πλευράς μεγέθους;
 • Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία – Πλήρη ανάλυση
 • Το Νέο Λογιστικό Σχέδιο – Ανάλυση όλων των λογαριασμών και σύγκριση με το Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Περιεχόμενο του Νέου απλογραφικού συστήματος. Διαφορές με το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
 • Ανάλυση όλων των αρχείων που θα πρέπει να τηρούνται από τις οντότητες
 • Δικλίδες ασφαλείας περιλαμβανομένων και αποστελλόμενων αποθεμάτων. Τι πρέπει να παρακολουθείται κατ’ ελάχιστο.
 • Χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων. Σύγκριση με άλλες αντίστοιχες υποχρεώσεις (ΦΠΑ κλπ)
 • Χρόνος διαφύλαξης Βιβλίων και Στοιχείων από 01/01/2015
 • Τιμολόγιο: τύπος – περιεχόμενο – αναφορά στους Νέους χρόνους για την έκδοση του
 • Νέα είδη τιμολογίων. Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο – Παραδείγματα & Εφαρμογές
 • Λιανικές Συναλλαγές και όλες οι αλλαγές. Χρόνος έκδοσης
 • Ηλεκτρονικά τιμολόγια – Αυθεντικότητα, Ακεραιότητα & Αναγνωσιμότητα του. Πως διασφαλίζονται.  

2η ημέρα (18/06/2015 – 6ωρο) – Εισηγητής Δημητρίου Δημήτρης 

Νέες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014

 • Γενικές Αρχές Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Κανόνες Επιμέτρησης των ενσώματων, άυλων & χρηματοοικονομικών στοιχείων, επενδυτικών ακίνητων & αποθεμάτων.
 • Αποτίμηση, ταξινόμηση και παρουσίαση δανείων και λοιπών υποχρεώσεων.
 • Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και προβλέψεις.
 • Μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού γεγονότα.
 • Αναβαλλόμενοι φόροι & λογιστική αντιμετώπιση κρατικών επιχορηγήσεων.
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα.
 • Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών.
 • Πρώτη εφαρμογή & Μεταβατικές διατάξεις, τεχνικές μετάβασης.
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
 • Προαιρετική εφαρμογή του νέου σχεδίου λογαριασμών & νέα ταξινόμηση.
 • Ανάλυση των επεξηγηματικών σημειώσεων, τύπος και περιεχόμενο. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό &
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

Πληροφορίες συμμετοχής:

·        Επιλογή συμμετοχής μόνο για 1 ημέρα εκ’ των 2 (1η ή 2η ημέρα) διάρκειας 6 ωρών

·        Επιλογή συμμετοχής σε 2ημερο διάρκειας 12 ωρών

 • Απαραίτητη έγκαιρη κράτηση θέσης = ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • ΈΚΠΤΩΣΗ 10% με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και κατάθεση έως 10 μέρες πριν το σεμινάριο
 • Ειδική τιμή συμμετοχής για Ανέργους-Φοιτητές
 • Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0,24% 2015: έως 10/06/2015 *

*Αναλαμβάνουμε την διαδικασία υποβολής για λογαριασμό της εταιρίας χωρίς επιβάρυνση

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ…

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Χρύσα Σωτηράκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211-4110533 & 210-6147341

Fax: 211-4110533 

Email: [email protected]

Site: www.euepixeirein.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο