ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.ΓΛΣ) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
23, Μαϊ 2011
Λήξη
25, Μαϊ 2011
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.ΓΛΣ) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής

Ημερομηνία: 23/05/2011

Ώρα: 17:30 - 21:45

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο IMPERIAL Μεγ. Αλεξάνδρου 2-4 κ΄ Κολωνού, Πλ. Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, Αθήνα, τηλ.: 5201600

ΤΙΜΗ: €470.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου

23, 24, 25 Μαϊου

ώρες :  17:30΄ - 21:45΄

    

Διανέμεται δωρεάν  το 4τομο σύγγραμμα του καθηγητή -; Ορκωτού Ελεγκτή  κ. Εμμανουήλ Σακέλλη:

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

(τιμή πώλησης 187  ευρώ) 

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται για το προσωπικό των Λογιστηρίων που θέλουν να μάθουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Για να παρακολουθήσει ένας το Σεμινάριο πρέπει απλώς να γνωρίζει χρεοπίστωση. Απευθύνεται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ϊ, Λυκείου, Αποφοίτους Σχολών Λογιστών, Ι.Ε.Κ κ.λ.π.

-Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

(στα τρία άτομα που συμμετέχουν, ο ένας παρακολουθεί δωρεάν)


 • 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να διδάξει στο προσωπικό των Λογιστηρίων των επιχειρήσεων το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο σε συνδυασμό με τις απαραίτητες γνώσεις Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, Φορολογίας Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ώστε τα στελέχη τους που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο να είναι σε θέση να διατυπώνουν τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές και τις Φορολογικές Δηλώσεις.

   

  2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Στο Σεμινάριο θα αναπτυχθούν οι Λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής (Ομάδες 1 έως 8 και 10). Ειδικότερα θα αναπτυχθούν:

  2.1 Λογαριασμοί Ενεργητικού -; Παθητικού

  · Κωδικαρίθμηση και ανάπτυξη των Λογαριασμών .

  · Λογαριασμοί προαιρετικής και υποχρεωτικής τήρησης.

  · Λογιστική των πάγιων στοιχείων (αξία κτήσης, μεταγενέστερες δαπάνες, αποσβέσεις,  

    αναπροσαρμογή αξίας, πωλήσεις, κλπ)

  · Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (έννοια, αποσβέσεις, κλπ)

  · Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και χρεόγραφα (έννοια, αξία κτήσης, αποτίμηση, )

  · Αποθέματα (αξία κτήσης, τήρηση Αποθήκης, απόκτηση, πώληση, καταστροφές, 

    ελλείμματα-πλεονάσματα, κλπ)

  · Απαιτήσεις (ασφαλούς είσπραξης, επισφαλείς απαιτήσεις, απόσβεση)

  · Γραμμάτια εισπρακτέα

  · Επιταγές εισπρακτέες

  · Καταθέσεις στις Τράπεζες

  · Προβλέψεις (έννοια, διακρίσεις, αποζημιώσεις απολυομένων)

  · Υποχρεώσεις -; Δάνεια

  · Γραμμάτια πληρωτέα

  · Επιταγές πληρωτέες

  · Μεταβατικοί Λογαριασμοί (ενεργητικού - παθητικού)

  2.2 Λογαριασμοί αποτελεσμάτων

  Ανάλυση των λογαριασμών:

  - των ομάδων 6 και 8

  - των ομάδων 7 και 8

  2.3 Εργασίες Τέλους Χρήσεως

  Σχηματισμός των Λογαριασμών:

  - 80.00 «Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης»

  - 86 «Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως»

  - 88 «Αποτελέσματα προς Διάθεση»

  2.4 Διάθεση των Κερδών -; Ζημιών της χρήσεως

  · Ανάλυση των διατάξεων περί Διαθέσεως των Κερδών και κάλυψης των Ζημιών:

  - Τακτικό Αποθεματικό

  - Πρώτο Μέρισμα

  - Αφορολόγητα Αποθεματικά

  - Φορολογία Εισοδήματος.

   

  3. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  Εισηγητής στο Σεμινάριο θα είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου -; Ορκωτός Ελεγκτής -; Λογιστής κ. Εμμανουήλ Σακέλλης,. Υπήρξε μέλος της Ομάδας Εργασίας που κατάρτισαν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Συγγραφέας πρωτοποριακών έργων μεταξύ των οποίων το περίφημο έργο «Ο Πανδέκτης του Λογιστή».

   

  4. ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  Σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο θα διανεμηθεί δωρεάν το τετράτομο έργο του καθηγητή κ. Ε. Σακέλλη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, τιμή πώλησης ευρώ 187).

  Tόπος υλοποίησης :  Ξενοδοχείο IMPERIAL, Μεγ. Αλεξάνδρου 2-6 κ΄ Κολωνού, Πλ. Καραϊσκάκη, (ΜΕΤΡΟ στάση Μεταξουργείο),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα, τ.κ.10437, τηλ. 210/5201600

   

  Πληροφορίες :  κα. Νταή στα τηλέφωνα: 210 4523938, 210 4520704  Φαξ: 210 4514361 E - mail: ntai@pandektis.gr
 • Email:
  Θέμα:
  Μήνυμα:
   
  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο