Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση :
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 104 42
Phone :
210 5198264
Θέμα
Χρηματοοικονομικά - προυπολογισμοί
Τίτλος
Εναρξη
07, Οκτ 2014
Λήξη
07, Οκτ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ, Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο M.Sc
Ημερομηνία & Ώρες Διεξαγωγής: Τρίτη 7 Οκτωβρίου 204, 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής: Κτίριο Ναυτεμπορικής, οδός Λένορμαν 205, Κολωνός (διατίθεται parking)
 
Σε ποιους απευθύνεται
Σε μεσαία στελέχη επιχειρήσεων που δεν έχουν βασικές οικονομικές γνώσεις και θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε χώρο μιας σύγχρονης οικονομικής μονάδας.

Σκοπός του σεμιναρίου

Η παροχή βασικών  γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων  στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με στόχο την κατανόηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης.

Θέματα σεμιναρίου

Εισαγωγή στη Λογιστική
 • Εισαγωγή
 • Βασικές έννοιες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Σύνθεση Ισολογισμού
 • Αποτελέσματα Χρήσεως
 • Πίνακας διαθέσεως κερδών
 • Κατάσταση Ροής Μετρητών και χρησιμότητα
Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Ισολογισμού
 • Εισαγωγή
 • Κατηγορίες αριθμοδεικτών
 • Σπουδαιότητα από τη χρήση των αριθμοδεικτών
 • Προσδιορισμός της μελλοντικής οικονομικής πορείας της επιχείρησης
 • Εφαρμογές
Οφέλη σεμιναρίου

Οι θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογές και απλά case studies θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διάφορες παραμέτρους ούτως ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει σε σημαντικό βαθμό  τις τεχνικές ανάλυσης του ισολογισμού της επιχείρησης. Οι βασικές  γνώσεις είναι απολύτως απαραίτητες για εκείνους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο σεμινάρια με εξειδικευμένη θεματολογία.
 
 
Κόστος Συμμετοχής: 170,00€
Εκπτώσεις 30-40% για τους συνδρομητές της εφημερίδας
Επιδοτούμενο σεμινάριο μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%
Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο