Λογιστικά Θέματα για Εσωτερικούς Ελεγκτές

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΕΙΕΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών)
Υπεύθυνος/η :
Καραγεώργου Γιώτα
Διεύθυνση :
3ης Σεπτεμβρίου 101
Πόλη :
Αθήνα 10434
Phone :
2108259504
Θέμα
Εσωτερικός έλεγχος
Τίτλος
Εναρξη
23, Σεπ 2014
Λήξη
23, Σεπ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

«Λογιστικά Θέματα Για Εσωτερικούς Ελεγκτές»

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 (9:00πμ-4:30μμ)               CPEs: 7


Στόχος Σεμιναρίου

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπτυχθούν οι βασικοί λογαριασμοί του ΕΓΛΣ και να τονισθεί η σχέση τους με τον ρόλο και με την καθημερινή ενασχόληση των εσωτερικών ελεγκτών, και την διασύνδεση τους με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από αυτούς στα συγκεκριμένα λογιστικά θέματα.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

 

Ø  Σε ελεγκτές, και εσωτερικούς ελεγκτές που επιθυμούν να εξοικειωθούν σε  λογιστικά θέματα σε έργα ελέγχων συστημάτων, και ειδικών ελέγχων

Ø  Σε Στελέχη υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

Ø  Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν σχέση με διαχείριση και μελέτη οικονομικών δεδομένων

Ø  Σε φοιτητές και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που συνδέεται η εργασία τους με λογιστικά θέματα  

 

Περιγραφή Σεμιναρίου

 Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα που έχουν σχέση με τα παρακάτω σημεία:

1.   Εσωτερικός έλεγχος παγίων και τηρούμενες διαδικασίες

      - Μητρώο παγίων

      - Απογραφή παγίων

      - Διαδικασίες αγοράς

      - Αποσβέσεων παγίων

2.     Εσωτερικός έλεγχος ασώματων ακινητοποιήσεων και τηρούμενες διαδικασίες

3.     Εσωτερικός έλεγχος εξόδων πολυετούς απόσβεσης και τηρούμενες διαδικασίες

- Έννοια εξόδων πολυετούς απόσβεσης

         - Αποσβέσεις αυτών

4.     Εσωτερικός έλεγχος αποθεμάτων και τηρούμενες διαδικασίες

- Φυσική απογραφή

         - Τηρούμενα βιβλία

         - Καταστροφή αποθεμάτων

5.          Εσωτερικός έλεγχος απαιτήσεων και τηρούμενες διαδικασίες

- Συμφωνία

         - Προβλέψεις

         - Διαγραφή υπολοίπων απαιτήσεων

   6.   Εσωτερικός έλεγχος ταμείου και τηρούμενες διαδικασίες

         - Λειτουργία, προσόντα ταμία

         - Πρωτόκολλο καταμέτρησης ταμείου

7.     Εσωτερικός έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων και τηρούμενες διαδικασίες

- Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών

8.      Εσωτερικός έλεγχος εισπρακτέων επιταγών και λοιπών αξιών και τηρούμενες     διαδικασίες

- Καταμέτρηση, απογραφή, και πρωτόκολλο καταμέτρησης εισπρακτέων 

   Επιταγών και λοιπών αξιών

9.          Εσωτερικός έλεγχος υποχρεώσεων και τηρούμενες διαδικασίες

- Προμηθευτές, πιστωτές, και υποχρεώσεις προς το δημόσιο

10.       Εσωτερικός έλεγχος λογαριασμών εσόδων και εξόδων και τηρούμενες διαδικασίες

- Πωλήσεις, επιστροφές, έξοδα

11. Εσωτερικός έλεγχος αμοιβών και εξόδων προσωπικού και τηρούμενες διαδικασίες

- Έκδοση μισθοδοσίας

- Μισθοδοτικές καταστάσεις, προσλήψεις

- Υποβολή και απόδοση στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία

12.       Εσωτερικός έλεγχος λογαριασμών τάξεως και τηρούμενες διαδικασίες

 

Βιογραφικό Εισηγητή

 O κ. Παπαδάκης Ανδρέας είναι Λογιστής- Φοροτέχνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με επιπλέον πτυχία εξειδίκευσης στο Marketing και στη Διοίκηση Προσωπικού.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), κάτοχος Άδειας ασκήσεως οικονομικού επαγγέλματος, Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξης, τακτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), και μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.).

Είναι κάτοχος της διεθνούς πιστοποίησης από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.), CRMA (Certification in Risk Management Assurance).

Έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες και Ομίλους του τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού, και ελεγκτικού-συμβουλευτικού τομέα και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας για την υλοποίηση μεγάλων έργων (projects) όπως εξαγορές συγχωνεύσεις και απορροφήσεις διαφόρων εταιριών.

Έχει διατελέσει σε εταιρίες των ανωτέρω τομέων, κατά περίπτωση ως Οικονομικός Διευθυντής, Εσωτερικός Ελεγκτής, Project Manager, Credit Controller, Υπεύθυνος Reporting, Υπεύθυνος Σχεδίασης Εσωτερικών Διαδικασιών, Κατάρτισης και Υλοποίησης Προϋπολογισμών, και Διαχείρισης Διαθεσίμων. Επίσης έχει εργασθεί σε πολυεθνική Ελεγκτική-Συμβουλευτική εταιρία όπου προσέφερε υπηρεσίες σε εταιρίες ως Εξωτερικός Ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων και των διαδικασιών τους.

Έχει αναλάβει την οργάνωση και παρακολούθηση  τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών, και συμμετείχε στο Reporting στις αντίστοιχες Μητρικές εταιρίες των Ομίλων.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται πλέον ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του Γραφείο με κύρια αντικείμενα υπηρεσιών τα λογιστικά, την παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά, συμβουλευτικά και ελεγκτικά θέματα.

 

Κόστος σεμιναρίου

Μέλη του ΕΙΕΕ       : € 150             

Μη μέλη του ΕΙΕΕ  : € 180

Παρέχεται ειδική έκπτωση σε ανέργους, φοιτητές και μαζικές συμμετοχές.

 

Τόπος διεξαγωγής

 Γραφεία ΕΙΕΕ ( 3ης Σεπτεμβρίου 101, Έναντι μεγάρου ΟΤΕ , Σταθμός ΗΣΑΠ: Βικτώρια)

ΟΑΕΔ

 

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45). Προθεσμία υποβολής έως 15 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Εγγραφές – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Γιώτα Καραγεώργου τηλ.210 8259 504, e-mail: info@hiia.gr


Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο