ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ & Φ.Π.Α - Τιμολόγηση - Διακίνηση - Παραλαβή Πρακτικά Παραδείγματα και τροποποιήσεις που επήλθαν με το νέο Νόμο Ν. 3842/2010

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
23, Ιουν 2010
Λήξη
24, Ιουν 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός –, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ημερομηνία: 23/06/2010

Ώρα: 17.00' - 22.00'

Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΑΚΡΟΠΟΛ», Πειραιώς 1, Πλ. Ομονοίας, Αθήνα

ΤΙΜΗ: €350.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361.
 

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου:

23 και 24 Ιουνίου 2010

ώρες : 17:00΄ - 22:00΄

 

ΤΟΠΟΣ  :  Ξενοδοχείο ATHENS ΑΚΡΟΠΟΛ,

Πειραιώς 1, Αθήνα, τηλ.: 210/5282100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΚΟΣΤΟΣ  :  Κατ’ άτομο ευρώ 350.

(στα τρία άτομα που συμμετέχουν ο ένας θα είναι ΔΩΡΕΑΝ).

Θα διανεμηθούν πλήρεις σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του Σεμιναρίου


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Α. Διακίνηση

1.      Έκδοση Δελτίου Αποστολής από επιτηδευματία.

2.      Έκδοση Δελτίου Αποστολής από πρόσωπα των §§ 3 και 4 άρθ. 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ Αγρότες).

3.      Περιεχόμενα του Δελτίου Αποστολής. Σημασία ώρας, τόπου παράδοσης, σκοπού κλπ

4.      Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής -; Συγκεντρωτικό  Δελτίο Επιστροφής.

5.      Χρόνος διαφύλαξης Δελτίων Αποστολής.

6.      Συνένωση Δελτίου Αποστολής με στοιχείο αξίας. -; πότε αναγράφεται αξία στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

7.      Διακίνηση Επιστρεφομένων Αγαθών - «Ανάποδο Δελτίο Αποστολής».

8.      Χρονικό όριο ισχύος (διάρκεια) Δελτίου Αποστολής -; επικαιρότητα ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  με διατάξεις Ν. 3522/2006.

9.      Περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης με διαφορετικό τρόπο ΔΑ.

10.     Πωλήσεις Λιανικώς -; Δώρα -; Αυτοπαραδόσεις.

11.     Ειδικές περιπτώσεις διακίνησης αγαθών -; διακίνηση ανταλλακτικών

12.     Έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ πριν την κύρια μεταφορά.

13.     Θεώρηση Δελτίου Αποστολής. - Συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

 

Β. Τιμολόγηση

13.        Στοιχεία που αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιμολόγιο

14.         Συσχέτιση του τιμολογίου με την πώληση αγαθών.

15.         Τιμολόγιο αντιπροσώπου -; Εκκαθάριση πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών.

16.         Έκδοση τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και άλλων εσόδων, επιστροφής ΦΠΑ κλπ.

17.         Έκδοση Τιμολογίου από πρόσωπα των §§ 3 και 4 άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ Αγρότες).

18.         Αυτοτιμολόγηση -; γλώσσα -; νόμισμα κλπ -; αποθήκευση

19.         Αλλαγές του άρθρου 18α.

20.         Έκδοση τιμολογίου από αγοραστή αντί πωλητή.

21.         Έκδοση εκκαθάρισης αντί τιμολογίου.

22.         Χρόνος έκδοσης εκκαθάρισης - Πιστωτικό Τιμολόγιο.

23.         Χρόνος έκδοσης τιμολογίου πώλησης.

24.         Μέχρι πότε εκδίδονται στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα.

25.         Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών -; Χρόνος έκδοσης τιμ. Παρ. υπηρεσιών.

26.         Περιπτώσεις συναλλαγών που δεν εκδίδονται τιμολόγια.       

27.         Ειδικές περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίων

28.         Σε ποια τιμολόγια είναι υποχρεωτική η θεώρηση.

29.         Συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

30.         Έκδοση στοιχείων από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο.

31.         Χρήση Φορολογικών μηχανισμών σε έκδοση στοιχείων με χρήση Η/Υ. (Νόμος 1809/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3522/2006.)

Γ. Έγγραφα Μεταφοράς

32.     Έκδοση στοιχείων μεταφοράς. - Έννοια ΦΙΧ.

33.     Μεταφορά αγαθών με μεταφορικά μέσα ΔΧ -; Μεταφορικό γραφείο - διαμεταφορέας.

34.     Δήλωση μεταφοράς από πρόσωπο μη υπόχρεο σε έκδοση στοιχείων.

35.     Υποχρεώσεις αποστολέα κατά την διακίνηση αγαθών με μεταφορικά μέσα ΔΧ.

36.     Υποχρεώσεις μεταφορέα, διαμεταφορέα,

37.     Έκδοση φορτωτικής χρόνος έκδοσης νέες περιπτώσεις με Ν. 3522/2006.

38.     Περιεχόμενο φορτωτικής -; Αντίγραφα προορισμός αυτών.

39.     Έκδοση εγγράφων επί θαλασσίων ή εναέριων μεταφορών.

40.     Ειδικές περιπτώσεις

41.     Χρόνος διαφύλαξης φορτωτικών ή εγγράφων μεταφοράς.

42.     Θεώρηση Φορτωτικών -; Ημερολόγιο μεραφοράς.

 

Δ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

43.     Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) αγαθών - Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) -; Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (φτμ) -; Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ειδική Ασφαλή Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων - ΕΑΦΔΣΣ).

44.     Αποδείξεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή αυτοπαροχής υπηρεσιών -; Απόδειξη δαπάνης

45.    Συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

 

  Εισηγητής : Παλαιολόγος Λιάζος

Οικονομολόγος -  Φοροτεχνικός -;Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο