PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Εφαρμογή Εργατικής Μισθοδοσίας ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
01, Απρ 2015
Λήξη
01, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

Εφαρμογή Εργατικής Μισθοδοσίας

με πραγματικά έντυπα ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ & Δ.Ο.Υ

Διαδικασία πρόσληψης, έννοιες και υπολογισμός μισθοδοσίας, λύση εργασιακής σχέσης, περιοδική και οριστική δήλωση ΦΜΥ και λοιπές  υποχρεώσεις.

Παροχές σε είδος (ΠΟΛ 1219/2014) από πλευράς φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (αναλυτική παρουσίαση)

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Μεσαία στελέχη λογιστηρίου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δευτέρα 18 Μαΐου, 16:00-22:00
Τρίτη 19 Μαΐου, 16:00-22:00
Δευτέρα 25 Μαΐου, 16:00-22:00
Τρίτη 26 Μαΐου, 16:00-22:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Crowne Plaza
Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50

ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

480€ για εταιρείες
390€ για λογιστικά γραφεία και φυσικά πρόσωπα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1
Με 2 συμμετοχές +1 δωρεάν. Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παλαιολόγος Λιάζος
Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας & Εργασιακών Σχέσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ελένη Κωτίτσα
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: [email protected]
www.proseminars.eu

Διαδικασία πρόσληψης

Απογραφή – Μεταβολές Εργοδότη στο ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία – Ταμεία αλληλεγγύης

 • Α.Μ.Ε – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης
 • Απογραφή – Μεταβολή οικόσιτου προσωπικού – κατ’ οίκον απασχολούμενων
 • Απογραφή – Αποπεράτωση οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών Καθορισμός Σ.Ε.Δ – Ελάχιστα ένσημα)

Απογραφικό εργαζομένου (Προσκόμιση δικαιολογητικών πρόσληψης)

 • Αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 (χρονικό περιθώριο)
 • Πίνακας Προσωπικού ΕΝΤΥΠΟ Ε4 (χρονικό περιθώριο)
 • Σύμβαση εργασίας – Αναγγελία Γνωστοποίησης όρων της σύμβασης
 • Διάκριση σύμβασης και περιπτώσεις που απαιτείται γνωστοποίηση στο ΣΕΠΕ (αορίστου-ορισμένου-πλήρης-μερική-εκ περιτροπής – πρακτική άσκηση)
 • Χαρακτηρισμός Υπαλλήλου ή Εργατοτεχνίτη και τρόπος πληρωμής με Ημερήσιο ή μηνιαίο μισθό
 • Εύρεση αποδοχών με εφαρμογή
 • Σ.Σ.Ε (κλαδική σύμβαση/Ε.Γ.Σ.Σ.Ε./Επιχειρησιακή) σε συνδυασμό με
 • Ειδικότητας
 • Ωράριο Εργασίας
 • Τεχνικός ασφαλείας (προϋποθέσεις, βιβλίο τεχνικού ασφαλείας)
 • Ιατρός εργασίας (προϋποθέσεις)

Έννοιες και υπολογισμός μισθοδοσίας

Έννοια & υπολογισμός των:

 • Υπερεργασίας, Υπερωρία (Νόμιμη, Κατ’ εξαίρεση, Υπερωρία  διαδικασία νομιμοποίησης ( ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου & Υπερωριών) – τροποποίηση ωραρίου – Βαρδιολόγιο
 • Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
 •  Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας
 • Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
 • Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευση)
 • Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
 • Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
 • Δημιουργία ΑΠΔ (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)

Άδειες – ανυπαίτιο κώλυμα – αργίες:

 • Ημέρες κανονικής άδειας και χρονικά όρια (για πλήρη και μερική απασχόληση)
 • Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμος – παιδιά κα (δικαιολογητικά – πλήρωση από εργοδότες)
 • Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
 • Ασθένεια – Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
 • Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση)
 • Αργίες:  Υποχρεωτικές – Προαιρετικές – Κατ’ έθιμο  (Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)

Λύση εργασιακής σχέσης

Αποζημίωση Απόλυσης

 • Έντυπο καταγγελίας (Ε6 «ΕΡΓΑΝΗ»)
 • Υπολογισμός λήξης αποζημίωσης
 • Απαγόρευση Απόλυσης
 • Περιορισμός αποζημίωσης κλπ – ομαδικές κλπ

Οικειοθελής αποχώρηση

 • Λήξη σύμβασης (γνωστοποίηση στο «ΕΡΓΑΝΗ»)
 • Διαθεσιμότητα – Δανεισμός – Μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική – εκ περιτροπής σύμβαση (γνωστοποίηση από δείγματα συμβάσεων)

Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ

 • Υπολογισμός ΦΜΥ
 • Πληρωμή φόρου
 • Σύνταξη περιοδικής και οριστικής δήλωσης

Διάφορα

 • Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης ωραρίου & Υπερωριών – Ηλεκτρονική ενημέρωση Ενημέρωση Σ.ΕΠ.Ε. με έντυπο Ε8.
 • Χρηστικές διευκρινίσεις για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (Ε3- Ε10)
 • Θέματα Εφαρμογής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) – Σύναψη νέων – δεσμευτικότητα ΣΣΕ -Τι ισχύει για την προϋπηρεσία (Πάγωμα) – Διαιτησία (απόφαση ΣτΕ)
 • Νομικό πλαίσιο και διαδικασία μετατροπής Πενθήμερης Εργασίας σε Εξαήμερη
 • Νομικό πλαίσιο και διαδικασία για Μειώσεις – Αυξήσεις Αποδοχών
 • Κυρώσεις σε παράβαση εργατικής & ασφαλιστικής διαδικασίας: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (ανασφάλιστη εργασία – μόρια και διαδικασία υπολογισμού ύψους προστίμου – ενστάσεις κλπ)
 • Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ (παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών)

Λοιπές Υποχρεώσεις

 • Εκτύπωση μισθοδοσία
 • Λογιστικών άρθρων
 • Απόδειξη πληρωμής – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ
 • Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κ.α.)
 • Ρύθμιση οφειλών

Παροχές  σε είδος (ΠΟΛ 1219/2014) από πλευράς  φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (αναλυτική παρουσίαση)

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο