ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τίτλος
Εναρξη
05, Ιουλ 2014
Λήξη
06, Ιουλ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα έχει διάρκεια 15 ώρες.

Χρόνος διεξαγωγής Σάββατο 5 Ιουλίου (08:00 – 15:30) Αμφιθέατρο 4
Κυριακή 6 Ιουλίου (08:00 – 15:30) Αίθουσα 5

Εισηγητής : Βασίλειος Καλαιτζής - Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι με την προϋπόθεση να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:

Από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά από το site του ΟΕΕ.

Τέλος η αίτηση θα αποστέλλεται με mail στο Εmail: [email protected] ή Fax: 2310275728

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο