ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
07, Οκτ 2014
Λήξη
16, Ιουλ 2015
Εισηγητές
Τίτλος
Λογιστική για Αρχάριους - Ετήσιες Σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Φοροτεχνικών - Εργατικών των Επιχειρήσεων και Λογιστικών Γραφείων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

- Εισαγωγή στη Λογιστική, έννοια και σκοποί της Λογιστικής
- Αρχές Γενικής Λογιστικής
- Οικονομικοί Οργανισμοί
- Ο Λογιστής στη Διοίκηση του Οικονομικού Οργανισμού
- Εισαγωγή στην έννοια των λογαριασμών, η σημασία και ο ρόλος
- Εισαγωγή στην έννοια της χρέωσης και πίστωσης
- Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών του ΕΓΛΣ
- Λειτουργία Ισοζυγίων – λειτουργία καθολικών
- Εισαγωγή στην έννοια των οικονομικών καταστάσεων
- Εισαγωγή στην έννοια της διπλογραφίας
- Περιουσία – Απογραφή -  Ισολογισμός
- Παραδείγματα και Ασκήσεις


Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ(ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Γ.Λ.Σ. - Φ.Π.Α - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛ/ΜΟΥ– Ε3- Φ01.010)


ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

«Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone
και
«Eurofasma» της Singular Α.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΚΦΑΣ (Κυριότερες διατάξεις Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας )
Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ - Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ  – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας) 
Εργασίες Λογιστή
-    Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης
-     Κάθε μέρα
-    Τέλος του μήνα
-    Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)
Ανάλυση και εφαρμογή του  Ε.Γ.Λ.Σ.
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ. - ΣΛΟΤΦ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)  (Προσωρινή – Εκκαθαριστική )
Κλείσιμο ισολογισμού
Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού   (Λογ/μοι 36 - 56)
Λογιστική διαχείριση Εσόδων  Αφορολόγητων
Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο
Αποσβέσεις (Λογ/μοι 66 - 85)
Προβλέψεις
Αποτίμηση μενόντων
Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης (Λογ/σμός 80 )
Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λογ/σμός 86 )
Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση(Λογ/σμός 88 )
Διάθεση κερδών (Α.Ε – Ε.Π.Ε -  ΙΚΕ– Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)
Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Λογ/σμος 54.08)
Δημιουργία  Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ  
( Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων,   
Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης )  ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ

Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων
Διατάξεις του ΚΦΑΣ για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια
Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ
Δικαιολογητικά  - Παραστατικά εγγραφών
Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά
Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού
Ισολογισμός
Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές
Χρήση προγραμμάτων:
1. «ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS
2. EUROFASMA/ SINGULAR. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την
Singular Α.Ε. η οποία παρέχει στους αποφοίτους πιστοποιητικό
S.C.U.(Singular Certified Users)Γ) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ  - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)


ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ
ΚΦΑΣ (Κυριότερες διατάξεις που διέπουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
Καταστατικά εταιριών ΟΕ - ΕΕ
Ενάρξεις Επιτηδεύματος (Ατομικών, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Νομικών Προσώπων ΟΕ – ΕΕ)
Τήρηση βιβλίων  Απλογραφικής Μεθόδου (Β’ κατηγορίας)
▪    Εμπορικών επιχειρήσεων
▪    Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
▪    Μικτών Επιχ/σεων – Παροχής Υπηρεσιών
▪    Ελευθέρων Επαγγελματιών
▪    Τεχνικών Επιχειρήσεων
Φορολογία εισοδήματος ΟΕ – ΕΕ – Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επαγγελματιών
Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων  – Ατομικών επιχειρήσεων – Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ε3)
Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων  ΟΕ –ΕΕ (Ε3 & Ε5)
Φ.Π.Α. Β’ κατηγορίας (Προσωρινή  - Εκκαθαριστική – Ενδοκοινοτικές  Συναλλαγές)
Φορολογική δήλωση Φυσικών προσώπων Ε1 (Εισοδήματα, Τεκμήρια, Πόθεν Έσχες) – Ε2 – Ε9
Μηχανογράφηση – Εργαστήριο
Δημιουργία εταιρείας. βασικές παράμετροι
Καταχώρηση Λογιστικών εγγραφών
Εκτυπώσεις ελέγχου λογιστικών εγγραφών
Εκτυπώσεις επίσημων βιβλίων
Υπολογισμός περιοδικής και εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Διαχείριση παγίων - Υπολογισμός Αποσβέσεων – Εκτύπωση Μητρώου Παγίων
Δημιουργία αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΚΕΠΥΟ)
Μηχανογράφηση :Το πρόγραμμα για Έσοδα – Έξοδα της UNION
Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο  DEMO ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  του προγράμματος της Εταιρείας UNION.

Δ) ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ ΚΑΙ Δ.Ο.Υ
1. Απογραφή – Μεταβολές Εργοδότη στο ΙΚΑ Επικουρικά Ταμεία (Α.Μ.Ε – βιβλίο νεοπροσλ/νων – ΚΑΔ – ΚΩΔ Ειδικότητα – πακέτο κάλυψης)
-    Απογραφή – Αποπεράτωση οικοδομοτεχνικών έργων (δημοσίων – ιδιωτικών – ιδιωτ τεχνικών (Καθορισμός Σ.Ε.Δ – Ελάχιστα ένσημα) 
-    Απογραφή – Μεταβολή οικόσιτου προσωπικού – κατ’ οίκον απασχολούμενων – Αποκλειστικών νοσοκόμων
2. Διαδικασία πρόσληψης :
-    Προσκόμιση δικαιολογητικών
-    Αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ (χρονικό περιθώριο)
-    Σύμβαση εργασίας :
Διατήρηση Υπαλ/Ημερομ/Εργ
Εύρεση αποδοχών βάση α) Σ.Σ.Ε (κλαδική σύμβαση/Ε.Γ.Σ.Σ.Ε./Επιχειρησιακή) & β) Ειδικότητας  Ωράριο Εργασίας
Διάκριση σύμβασης και η γνωστοποίηση στο ΣΕΠΕ (αορίστου-ορισμένου-πλήρης-μερική-εκ περιτροπής -  πρακτική άσκηση)
-    Πίνακας προσωπικού :
Αναγγελία Γνωστοποίησης
Τεχνικός ασφαλείας (προϋποθέσεις, βιβλίο τεχν ασφ)
Γιατρός ασφαλείας
Βαρδιολόγιο
3. Υπολογισμός μισθοδοσίας
Υπολογισμός :
-    Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση , Νομιμή Υπερωρία (Έγκριση απο ΣΕΠΕ – Υπουργείο Εργασίας- Δικαιολογητικά – Βιβλίο Υπερωριών)
-     Υπολογισμός 6ης ημέρας ή υπερωριών 6ης ημέρας
-    Αργία/Κυριακή – υπερωρία Κυριακής /αργίας
-    Νύχτα / εκτός έδρας / bonus
-    Δώρο Χριστουγέννων – Δώρο Πάσχα – Επίδομα Αδείας (πλήρη – μερική απασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση, απουσία κατά τη περίοδο τοκετού και λοχείας, στράτευση)

-    Άδεια
Ημέρες κανονικής άδειας και χρονικά όρια (για πλήρη και μερική απασχόληση)
Γονική – Σχολική – Φοιτητική – Μεταπτυχιακή – Δικαστική – Γάμος – παιδιά κα (δικαιολογητικά – πλήρωση από εργοδότες)
Τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια από ΟΑΕΔ
-    Ασθένεια
Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (δικαιολογητικά)
Εργατικό ατύχημα (διαδικασία γνωστοποίηση)
-     Αργίες
Υποχρεωτικές
Προαιρετικές
Κατ’ εθίμων
(Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)
4. Διακοπή εργασιακής σχέσης : 
Αποζημίωση Απόλυσης
Έντυπο καταγγελίας
υπολογισμός λήξης αποζημίωσης
Γνωστοποίηση στο ΣΕΠΕ
Απαγόρευση Απόλυσης

Εκκαθάριση εργαζομένων (δικαιώματα)
εγγραφή στον ΟΑΕΔ
Αυτασφάλιση (προϋποθέσεις)
Οικειοθελή αποχώρηση
Λήξη σύμβασης  (γνωστοποίηση, δικαιώματα εργαζομένων)
Διαθεσιμότητα – Δανεισμός – Μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική – εκ περιτροπής σύμβαση (γνωστοποίηση από δείγματα συμβάσεων)  
5. Υπολογισμός Ταμείων :
- Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
-    Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
-    Δημιουργία ΑΠΔ (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)
6. Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ :
-    Υπολογισμός ΦΜΥ
-    Πληρωμή φόρου
-    Σύνταξη περιοδικής και οριστικής δήλωσης
7. Λοιπές Υποχρεώσεις
Εκτύπωση μισθοδοσία καταστατικά
Λογιστικών άρθρων
Απόδειξη πληρωμής
Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
Δικαιολογητικά για συνταξιούχους
Αίτηση ρύθμισης οφειλών
Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ (παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τέλων)
9.    Συνταξιοδότηση
Εισηγητής του ΙΚΑ όλες οι αλλαγές 
9. Μηχανογράφηση εργατικών:
UNION
Συνεχίζεται την εκπαίδευση και στο χώρο σας, δουλεύοντας μηχανογραφημένα στο  DEMO ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  του προγράμματος της Εταιρείας UNION.


ΤΟ ΚΕΛΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ - ΔΩΡΕΑΝ - ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ   

 (Δηλώστε τώρα συμμετοχή...)

 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ :  Αίθουσα  ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ,
Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18, 2ος όροφος
Στάση Μετρό Πανεπιστήμιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : τηλ 2103817694, 2103828398
fax   2103828398, email [email protected]
 
http://www.kele.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο