PwC Training Services - Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας: Θεσμικό Πλαίσιο -Πρόληψη και Καταστολή στη πράξη

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PwC's Academy - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε, Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1
Υπεύθυνος/η :
Αριστείδης Πανολαρίδης, Αγγελική Κοργιοπούλου
Διεύθυνση :
Λεωφόρος Κηφισίας 260 και Κόδρου
Πόλη :
Χαλάνδρι 15232
Phone :
210-6874790
Θέμα
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Τίτλος
Εναρξη
03, Ιουλ 2014
Λήξη
10, Ιουλ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Έναρξη

 

Διάρκεια

 

Κόστος

 

 
Εγγραφή

3/7/2014

 

14  ώρες

 

420 €

 

  Ιδιώτης

 
 
 
Σύντομη Περιγραφή:

 

Στην εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που η πρόληψη και καταστολή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιδιαίτερης προσοχής των φορολογικών, εποπτικών και δικαστικών Αρχών, οι ευθύνες όλων όσων άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με αυτό το πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας θέμα, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Είναι πλέον απολύτως αναγκαίο για τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα να επικαιροποιούν/συμπληρώνουν και να συστηματοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος

 

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που εργάζονται σε:

 

·         Μονάδες αποτροπής του «Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος» και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT).

·         Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance).

·         Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit).

·         Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)

·         Μονάδες που έρχονται άμεσα σε επαφή με τους πελάτες (customer facing staff/front liners) ή/και διεκπεραιώνουν εντολές/συναλλαγές των πελατών (back office staff, settlements, remittances, etc).

Στόχος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: (α) Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του διεθνούς και του ελληνικού θεσμικού/ κανονιστικού πλαισίου για την αποτροπή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η ανάδειξη των πραγματικών απαιτήσεων των αντίστοιχων Εποπτικών Αρχών, (β) Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των λειτουργών που στελεχώνουν τις Μονάδες στις οποίες το σεμινάριο αυτό απευθύνεται (βλ. πιο πάνω) και (γ) η εμβάνθυνση από τους συμμετέχοντες στις τεχνικές εντοπισμού των ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών και η εφαρμογή στη πράξη αποτελεσματικών μεθόδων περαιτέρω διερεύνησης και διαχείρισης τους με την παράθεση και ανάλυση πληθώρας παραδειγμάτων από την διεθνή και κυρίως τη ελληνική πραγματικότητα

 

Διδακτέα Ύλη:

·         Ορισμός του «Βρώμικου» Χρήματος. «Βρώμικο» και «Μαύρο» Χρήμα: Χρήσιμες επισημάνσεις.

·         Τι σημαίνει ο όρος «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος» (ΞΒΧ). Βασικοί τρόποι ΞΒΧ.

·         Τα τρία στάδια του «Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος»: Χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

·         Βασικά στοιχεία του ισχύοντος διεθνούς και ελληνικού θεσμικού/κανονιστικού  πλαισίου για το ΞΒΧ (EU Directives/FATF recommendations, etc- βασικοί ελληνικοί Νόμοι & Πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ). Οι κύριες υποχρεώσεις και τα καθήκοντα/οι ευθύνες των στελεχών του ευρύτερου  χρηματοπιστωτικού τομέα  όπως πηγάζουν από το εν λόγω θεσμικό/κανονιστικό  πλαίσιο. 

·         Προσέγγιση του ΞΒΧ με βάση τον κίνδυνο ξεπλύματος (risk-based approach). Ενδεικτικές παράμετροι, και διαχείριση,  ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης του κινδύνου ΞΒΧ.

·         Πότε μία συμπεριφορά ή μία δραστηριότητα/συναλλαγή του πελάτη θεωρείται «ύποπτη» και πότε «ασυνήθης».  Η έννοια των Αρχών «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (KYC) και «Γνώριζε την Εργασία σου» (KYB) και η σημασία τους ως βασικών εργαλείων αναγνώρισης ύποπτων/ασυνήθων συμπεριφορών/ συναλλαγών.  Παραδείγματα.

·         Ενδεικτικά, πρακτικά παραδείγματα ύποπτων/ασυνήθων συμπεριφορών/ συναλλαγών από τη διεθνή και κυρίως την ελληνική εμπειρία: Ανάλυση συγκεκριμένων  πραγματικών περιστατικών -Συζήτηση/σχολιασμός - Tips/Warning signals & alerts - Lessons to be learnt.  

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 3, 8 & 10/7/2014

 Ώρες Διεξαγωγής:17:00 – 21:30

 

Εισηγητής:  Θάνος Στεφανίδης. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master of Science in Economics), Πρώην Σύμβουλος της Διοικήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Επικοινωνία:

Αριστείδης Πανολαρίδης |[email protected],

Αναστασία Λυρώνη| [email protected],

Αγγέλικα Κοργιοπούλου| [email protected],

Τηλ.: + 30 210 6874 559 | + 30 210 6874790

Fax.: + 30 210 6874444

 

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο