"ΒΡΥΚΟΥΣ" : ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4446/2016 - Ανάλυση και εφαρμογή στην πράξη των ρυθμίσεων του Ν. 4308/2014

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τίτλος
Εναρξη
13, Νοε 2017
Λήξη
14, Νοε 2017
Εισηγητές
Τίτλος

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ –

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 –

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/22.12.2016)»

Ανάλυση και εφαρμογή στην πράξη των ρυθμίσεων του Ν. 4308/2014

1.      Πεδίο εφαρμογής του νόμου (Ποιες επιχειρήσεις υπόκεινται)

2.      Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων – επιχειρήσεων

3.      Λογιστικό σύστημα – Λογιστικά βιβλία – Λογιστικά Στοιχεία (παραστατικά)

4.      Τιμολόγια -  Παραστατικά Διακίνησης (Δελτία Αποστολής)

5.      Τιμολόγια (Αποδείξεις) λιανικής πώλησης

6.      Περιγραφή και περιεχόμενο  χρηματοοικονομικών καταστάσεων Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Ισολογισμός – Αποτελέσματα – Μεταβολές Καθαρής Θέσης – Ταμιακές Ροές – Προσάρτημα) και Απλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Βιβλία Εσόδων – Εξόδων).

7.      Αποτιμήσεις Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

8.      Ιστορικό κόστος – Εύλογες αξίες

9.      Αλλαγές Λογιστικών Αρχών – Μεταβολές Εκτιμήσεων  - Διόρθωση λαθών

10.  Απλοποιήσεις και Απαλλαγές στη Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

11.  Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

12.  Πρώτη εφαρμογή του νόμου και μεταβατικές διατάξεις


 

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟY  : 13 και 14 Νοεμβρίου 2017, ώρες: 17:00΄- 22:00΄


Tόπος διεξαγωγής : Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα τ.κ. 10678,

Τηλ. 210/3326000                                                                                                                                                                                                                               

Κόστος:  150 ευρώ για εταιρίες (στα τρία άτομα ο ένας παρακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ) και 100 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες – λογιστές - επιδοτείται από το 0,24% του ΟΑΕΔ .

Γίνεται ειδική τιμή στο συνολικό κόστος του σεμιναρίου για συμμετοχή άνω των τριών ατόμων.. κατόπιν συμφωνίας.


Θα διανεμηθούν εκτεταμένες σημειώσεις καλύπτουσες τα θέματα του σεμιναρίου και βεβαίωση παρακολούθησης..


Πληροφορίες : κα. Νταή, τηλ. 210/4523938, 4533122 Fax: 210/4514361, email : [email protected].


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο