«ΜΑRKETING – ANΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
MARKETING - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Τίτλος
Εναρξη
03, Μαϊ 2014
Λήξη
04, Μαϊ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

«ΜΑRKETING – ANΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αριστοτέλους 27 (1ος Όροφος) και θα έχει διάρκεια 15 ώρες.

Εισηγήτρια : Κυριακή Αναστασίαδου - Οικονομολόγος

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής έχουν ως εξής:    

Σάββατο   03  Μαΐου 2014 (08:00 έως 15:30)
Κυριακή    04  Μαΐου 2014 (08:00 έως 15:30)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).

γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:
από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά έως και την Τετάρτη 30/04/2014
ή ηλεκτρονικά από το site του ΟΕΕ.
Η αποστολή της αίτησης γίνεται και με  Εmail: [email protected]  ή Fax: 2310275728

Σημείωση: Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν αποστείλει την αίτησή του με έναν από τους παραπάνω τρόπους μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Επίσης, αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο