Ε.Φ.Ε.Ε.Α.- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής
Υπεύθυνος/η :
Τσισκάκη Στέλλα
Διεύθυνση :
Ιουλιανού 42-46 , Τ.Κ. 10434
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2108224111
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
05, Απρ 2014
Λήξη
05, Απρ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

 

            ΘΕΜΑΤΑ:

·        ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΤΟΧΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ü (ΕΝ.Φ.Ι.Α. )

ü E9

ü E14

 

·        ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ  2014 (ΧΡΗΣΗ 2013)

ü Ε1

ü Ε3

ü Ε5

ü ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ          

 

            ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :

 

            ΑΝΝΑ ΑΔΑΜ-ΚΟΛΛΙΑ

             Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου Υ.Ο. 

 

           ΓΙΩΡΓΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

                Φοροτεχνικός - Αρθρογράφος – Γ. Γραμματέας Ε.Φ.Ε.Ε.Α.- Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε 

 

 

                                 

 

 

 

                                               ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:                  

                                          ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  NOVOTEL ’ – ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 4- 6

                                                           ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  9:00-14:00

                                           Πληροφορίες (Στέλλα Τσισκάκη )Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  210 8224 111

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο