ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ισολογισμού, Α/Χ κλπ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ., ΤΟN ΚΦΑΣ, ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟN Φ.Π.Α. (Prorata, διακανονισμός παγίων κλπ)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Ισολογισμός - τέλος χρήσης
Τίτλος
Εναρξη
05, Απρ 2014
Λήξη
06, Απρ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Πάτρα σεμινάριο με θέμα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ισολογισμού, Α/Χ κλπ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ., ΤΟN ΚΦΑΣ, ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟN Φ.Π.Α. (Prorata, διακανονισμός παγίων κλπ)

Στο σεμινάριο θα παρατεθούν αναλυτικά παραδείγματα ολοκληρωμένης δήλωσης Φόρου Εισοδήματος με διανομή κερδών για τα Νομικά πρόσωπα, θα συμπληρωθεί το έντυπο της δήλωσης Φ01.010 και θα καταρτιστεί ο πίνακας διάθεσης  αποτελεσμάτων.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη VESO MARE (ster cinemas αίθουσα 2), Ακτή Δυμαίων, και θα έχει διάρκεια 10 ωρών.

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

Σάββατο    05/04/2014    09:30 – 15:30
Κυριακή    06/04/2014    10:00 – 14:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Οικονομολόγος – Συγγραφέας ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 03/04/2014, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 03/04/2014, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), από τις 21/03/2014 έως τις 03/04/2014.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610221645.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Ζαΐμη 21 4ος όροφος Πάτρα), αλλά και ηλεκτρονικά από το site του ΟΕΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο ή στο FAX 2610273767 και ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι σχετικές σημειώσεις του σεμιναρίου.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο