"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων"

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
22, Μαρ 2014
Λήξη
22, Μαρ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 13 Π.Τ Ανατολικού Αιγαίου σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Μυτιλήνη Φορολογικό Σεμινάριο, με θέμα :

"Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων"

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 με ώρα έναρξης 08,30 και θα έχει διάρκεια 05 ώρες, .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 05/03/2014, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Μετά το τέλος του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Εισηγητής : Γιαννόπουλος Χρήστος Τέως Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται από Δευτέρα 17/03/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2251025634 Δευτέρα –Τετάρτη –Πέμπτη και ώρες08,30 έως 14,00 Έντυπο αίτησης θα διατίθεται στο Γραφείο του Π.Τ (Ελ. Βενιζέλου 6 2ος όροφος,), αλλά και ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο