«Διοικητική Λογιστική»

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος/η :
-
Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14
Πόλη :
Αθήνα.
Phone :
210 5202250
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
29, Μαρ 2014
Λήξη
30, Μαρ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με θέμα:

«Διοικητική Λογιστική»

Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αριστοτέλους 27 (1ος Όροφος) και θα έχει διάρκεια 10 ώρες.

Εισηγητής : Γεώργιος Δρογαλάς - Οικονομολόγος

Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής έχουν ως εξής:    

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 (09:00 έως 14:00)
Κυριακή  30 Μαρτίου 2014 (09:00 έως 14:00)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.

Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το τρέχον έτος.

Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι προσκομίζοντας στο 3ο Π.Τ.Κ.Μ  με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την   αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να μη στερήσουν τη συμμετοχή από άλλους συναδέλφους.

Έντυπο αίτησης θα διατίθεται:

από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας (Αριστοτέλους 26, Θεσσαλονίκη) καθημερινά έως και την Πέμπτη 27/3/2014 ηλεκτρονικά πατώντας από το site του ΟΕΕ και
με  Εmail: [email protected]  ή Fax: 2310275728

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους με έναν από τους παραπάνω τρόπους μέχρι την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014 το αργότερο. Επίσης, αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο