PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Pro Seminars - Executive Professional Studies
Υπεύθυνος/η :
Ράνια Χατζηθεοδώρου
Διεύθυνση :
12ο χλμ Θεσ/νικης - Μουδανιών
Πόλη :
Θέρμη Θεσσαλονίκης - Τ.Κ.: 57001
Phone :
2310-309033
Θέμα
Φ.Π.Α. - Vies - Intrastat
Τίτλος
Εναρξη
01, Απρ 2015
Λήξη
01, Απρ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΦΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, Μακροχρόνιο σεμινάριο

Ανάλυση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτές ισχύουν μέχρι και το ν.4316/2014 - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συναλλαγές με τρίτες χώρες - Παροχή υπηρεσιών γενικά και τόπος φορολογίας των υπηρεσιών - Νέα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ - Απαλλαγές από το ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης - PRO-RATA - Διακανονισμός παγίων - Θέματα επιστροφής του ΦΠΑ - Κυρώσεις ΦΠΑ (ν.4174/2013 όπως ισχύει) - Νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Τροποποιήσεις των διατάξεων του ΦΠΑ με βάση το κατατεθέν Νομοσχέδιο


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

- σε αποφοίτους οικονομικών σχολών
- μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δευτέρα 15 Ιουνίου, 17:00 - 22:00
Τρίτη 16 Ιουνίου, 17:00 - 22:00
Δευτέρα 22 Ιουνίου, 17:00 - 22:00
Τρίτη 23 Ιουνίου,  17:00 - 22:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Crowne Plaza
Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50

ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

700€ για εταιρείες
500€ για λογιστικά γραφεία & φυσικά πρόσωπα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1
Με 2 συμμετοχές +1 εντελώς δωρεάν. 
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ρουσάκη Άννα
τ.Τμηματάρχης στη Δ/ση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θα δοθεί πλήρες εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή βιβλίου και βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Βασιλική Χατζηθεοδώρου
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: [email protected]
www.proseminars.eu

Θεματολογία

 • Τροποποιήσεις των διατάξεων του ΦΠΑ με βάση το κατατεθέν Νομοσχέδιο
 • Τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ με τον Ν.4261/2014 – Ν.4281/8.8.2014 και 4316/2014. Ειδικότερα:
  • Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ – Πώς θα γίνεται η τακτοποίηση των διαφορών που θα προκύπτουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου
  • Άρθρο 39 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων – Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ – Μετατάξεις από και στο κανονικό καθεστώς και συναφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα
  • Άρθρο 39α – Ειδικό καθεστώς απόδοσης φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών – Ανακυκλώσιμα απορρίμματα – Κατασκευή τεχνικών έργων προς αναθέτουσες αρχές, κλπ.
  • Άρθρο 39β – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής – Προϋποθέσεις ένταξης – Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποκειμένων που εντάσσονται στο καθεστώς καθώς και των πελατών τους
  • Άρθρο 33 – Αναλυτική παρουσίαση του διακανονισμού του ΦΠΑ των παγίων, ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις
  • Νέα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο φορολογίας των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Αναλυτική παρουσίαση του νέου εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ που θα υποβάλλεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από το έτος 2015
 • Φορολογητέες πράξεις (παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών)
 • Υποκείμενοι στο φόρο – Οικονομική δραστηριότητα,
 • ΦΠΑ ακινήτων
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις και συναφείς υποχρεώσεις
 • Τριγωνικές συναλλαγές
 • Εισαγωγές /Εξαγωγές
 • Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων – Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής.
 • Συντελεστές ΦΠΑ – Προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
 • Παροχή υπηρεσιών γενικά (επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, υπηρεσίες εστίασης, κλπ)
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη και συναφείς υποχρεώσεις υποκειμένων (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών – περιπτώσεις υποβολής και χρόνος υποβολής. Είσπραξη/καταβολή προκαταβολών για ενδοκοινοτικές υπηρεσίες )
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος και συναφείς υποχρεώσεις.
 • Φορολογητέα αξία γενικά – Εκπτώσεις λόγω τζίρου.
 • Απαλλασσόμενες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά, Περιορισμοί δικαιώματος έκπτωσης.
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις – Παραδείγματα
 • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά – Παραδείγματα
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Κυρώσεις ΦΠΑ ( τόκοι, πρόστιμα, κλπ) σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013)
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο