ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ - α. Στην Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Α.Ε, ΕΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ), β. Στον Κ.Β.Σ. γ. Στη Νομοθεσία περί Φ.Π..Α - δ. Στον Φορολογικό Έλεγχο των Επιχ/σεων

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΒΡΥΚΟΥΣ
Υπεύθυνος/η :
κα. Νταή
Διεύθυνση :
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 148
Πόλη :
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18539
Phone :
2104523938
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
15, Νοε 2010
Λήξη
18, Νοε 2010
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστης, κ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Επ. Γεν. Δ/ντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπ. Οικονομικών και κα. ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΑΚΗ τ. Στέλεχος του Υπουργείου ΟΙκονομικών της Δ/νσης Φ.Π.Α

Ημερομηνία: 15/11/2010

Ώρα: 17:00-22:00

Τοποθεσία: Ξεν. ATHENS ΑΚΡΟΠΟΛ, Πειραιώς 1, Αθήνα

ΤΙΜΗ: €400.00

Πληροφορίες: κα. Νταή, Τηλ.: (210) 4520704, 4523938 - Fax: (210) 4514361

 

Ημερομηνίες :   15, 16, 18 Νοεμβρίου

ώρες :   17:00΄ - 22:00΄

  

  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο θα διανεμηθεί δωρεάν η νέα συγγραφική εργασία του καθηγητή κ. Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ στην οποία γίνεται αντιπαράθεση όλων των καταργούμενων και τροποποιούμενων φορολογικών διατάξεων με τις νέες ισχύουσες διατάξεις και ερμηνεία αυτών.

΄Το σεμινάριο καλύπτεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.


 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ

N. 3842/2010 ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΛ. 1135/4.10.2010 

(Διάρκειας 3 απογευμάτων, εκπαιδευτικές ώρες 18)

με θέμα:

            α. Μεταβολές στην Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων (Α.Ε, ΕΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ)

            β. Μεταβολές στον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων

            γ. Μεταβολές στη Νομοθεσία περί Φόρου

               Προστιθέμενης Αξίας

            δ. Το Νέο Σύστημα Φορολογικού Ελέγχου των

               Επιχειρήσεων

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

• Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

     τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου -;

   Ορκωτός Ελεγκτής -; Λογιστής

• ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

            τ. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών

• ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

            τ. Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών -; Δ/νσης ΦΠΑ

 Χρόνος    :  12, 13, 14 Οκτωβρίου 

 

 1ο Απόγευμα:             ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

 τ. Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών -; Δ/νσης ΦΠΑ

           

 2ο Απόγευμα:             α.  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

    Συνδιδασκαλία:      τ. Γενικός Διευθυντής του 

                                     Υπουργείου Οικονομικών

                                    β.  Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

                                    τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου -;

                                    Ορκωτός Ελεγκτής -; Λογιστής

 

3ο Απόγευμα:              Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ

                                    (Ανάλυση των νέων διατάξεων

                                    περί φορολογίας εισοδήματος με

                                    πρακτικά παραδείγματα)

                                                     

Τόπος:   Ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ, Πειραιώς 1 Ομόνοια

Κόστος:  400 ευρώ

(στα τρία άτομα ο ένας παρακολουθεί ΔΩΡΕΑΝ)

-  Το σεμινάριο καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ.

                      Πληροφορίες

 κα. Νταή τηλ. 210/4523938, 4520704

fax.  210 / 4 514361

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο