O Νέος Κώδικας Φορολογίας Eισοδήματος (Ν.4172/2013)

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Υπεύθυνος/η :
Κορνελάκη Χρυσάνθη
Διεύθυνση :
Λ.Κηφισίας 124
Πόλη :
Αθήνα
Phone :
2107480600
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
23, Μαρ 2014
Λήξη
23, Μαρ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.) ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.4174/2013) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4223/2013 & Ν.4224/2013

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/201/ Φ.Ε.Κ. 167/Α’ (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αντικαθιστά το Ν. 2238/1994 από την 1η Ιανουαρίου 2014 – Τι θα ισχύσει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων.

Τόπος διεξαγωγής: GALLERY ART HOTEL,
Π.Ο. Λάρισας - Καρδίτσας, Τρίκαλα

H ημερίδα απευθύνεται σε οικονομολόγους, λογιστές - φοροτέχνες, συμβούλους επιχειρήσεων.

Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η κράτηση θέσης

Ημερομηνία & ώρες διεξαγωγής: Κυριακή 23/3/2014, ώρα έναρξης 9:30 – λήξη 14:30

Επιβεβαίωση συμμετοχής έως 17/03/2014

Για τη συμμετοχή σας συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και αποστείλτε την στην εταιρία ή επικοινωνήστε με τις κυρίες:

Χρυσάνθη Κορνελάκη, Κωνσταντίνα Καρακώστα
Τηλ: 210 7480600
Fax : 210 7483600
Ε-mail: [email protected]


Για περισσότερες πληροφορίες:
Χαρούλα Χαλκιά
Υπεύθυνη Γραφείου Τρικάλων
Τηλ.24310 30074

Αναλυτική Θεματολογία Ημερίδας:

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

· Έννοια φορολογικού έτους.

· Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

· Κατηγορίες (πηγές) προέλευσης του εισοδήματος. (Μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα, απόδοση κεφαλαίου και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).

· Έννοιες του ακαθαρίστου και του καθαρού – φορολογητέου εισοδήματος. Απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματα.

· Προσδιορισμός ανά κατηγορία εισοδήματος του φόρου των φυσικών προσώπων

· Έννοια της συστηματικής διενέργειας επιχειρηματικών πράξεων.

· Φορολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

· Επιχειρηματικές δαπάνες, Χαρακτηριστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχειρηματική δαπάνη εκπιπτόμενη από τα ακαθάριστα έσοδα.

· Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης αποθεμάτων για τις ανάγκες της φορολογίας και της λογιστικής.

· Νέοι κανόνες για τις φορολογικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

· Νέος τρόπος διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

· Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

· Μείωση φόρου στη θέση του αφορολογήτου ορίου, αποδείξεις δαπανών για την διατήρηση της μείωσης φόρου, οι νέες αλλαγές. Δαπάνες που παρέχουν μείωση φόρου σε όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Φορολογία αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.

· Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τι ισχύει πλέον για τη σύσταση εταιρειών και την αύξηση του κεφαλαίου. Τι ισχύει για την απόκτηση ακινήτων. Πως φορολογείται η διαφορά τεκμηρίων. Εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου στην περίπτωση διαφοράς τεκμηρίων. Ανάλωση κεφαλαίου, πως σχηματίζονται και πως δηλώνονται τα φορολογικά αποταμιεύματα. Πότε μεταφέρεται τυχόν αρνητικό υπόλοιπο και πότε μηδενίζεται η διαφορά.

· Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές.

· Πως θα φορολογηθούν μισθωτοί – συνταξιούχοι και «μπλοκάκια» στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

· Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Πως θα φορολογηθούν οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

· Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.

· Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων.

· Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.

· Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις. Σύγκριση με τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

· Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. Παραδείγματα

· Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.

· Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

· Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.).

· Υπόχρεοι και νέες ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.

· Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις από τις νέες διατάξεις. Σύγκριση με τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος

· Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα). Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα).

· Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

· Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού

· Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων.

· Επισφαλείς απαιτήσεις. Νέος τρόπος υπολογισμού.

· Μεταφορά ζημιών. Πότε δεν μπορεί να μεταφέρονται οι ζημιές.

· Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών (Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας).


Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο