ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. γιά τά Φυσικά καί Νομικά Πρόσωπα , Κύριος και Συμπληρωματικός καί τό Ε9

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ορέστης Σεϊμένης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπεύθυνος/η :
Ορέστης Σεϊμένης
Διεύθυνση :
Αριανού 6
Πόλη :
Άλιμος/17456
Phone :
2109957932
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
11, Μαρ 2014
Λήξη
11, Μαρ 2014
Εισηγητές
ΤίτλοςΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22  Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr  -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr,

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Θεσσαλονίκη

 

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)

 διοργανώνει

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

με θέματα:

 

  Ο Νόμος 4223/21/12/2013

Διπλός φόρος στα ακίνητα: Ο νέος ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Οι συμπληρωματικοί φόροι ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων και

   η σωστή διαχείριση του Ε9 με σκοπό την ανεύρεση της σωστής φορολογητέας αξίας από την 1/1/2014 

την 11η Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη  

απο 16,00 - 21,00

στό

  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

Αριστοτέλους 27

 


§  Tό κριτήριο Βάθους, Tό Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν.4172/2013 και το Πιστοποιητικό του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010

§  Πώς φορολογούνται οι Αστικές και πώς οι αγροτικές περιοχές

§  Η Πραγματική  η Φορολογητέα  και η Μοναδιαία  Αξία

Οι «Τιμές Ζώνης» και οι  «Φορολογικές Ζώνες»

§  Ποιές επιφάνειες  φορολογούνται καί ποιές όχι 

§  Οικόπεδο με κτίσμα και χωρίς κτίσμα

§  Tά «Ειδικά Κτίρια» και η ειδική φορολόγησή τους

§  Ο νέος Πίνακας  φορολογίας της συνολικής περιουσίας (ΦΑΠ)

 

§  Η αναλογικότητα και η προοδευτικότητα  τού νέου φόρου.

§  Ποιοί κερδίζουν – ποιοί χάνουν 

§  Ο φόρος στα διατηρητέα  και στα ημιτελή ακίνητα

§  Τα άρθρα  41 και 41α τού νόμου 1249/1982

§  Οι «Τακτοποιήσεις» και οι «Νομιμοποιήσεις» των αυθαιρέτων και των ημιυπαιθρίων χώρων πώς αξιολογούνται  στον ΕΝΦIΑ

§  Οι εκπτώσεις και οι εξαιρέσεις από τον ΕΝΦIΑ

§  Διαδικασίες σύναψης συμβολαίων και καθήκοντα συμβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων κλπ

§  κλπ

§  Η σωστή συμπλήρωση του Ε9


                                                                                                                                                                                                                                              

που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

(Αριστοτέλους 27 – 1ος όρ.)

 

Την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και  ώρα  17:00 - 21:00 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ορέστης Σεϊμένης ,     Φοροτεχνικός

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

† ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (Οικονομικά τακτοποιημένα έως το 2014)   

  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  

† ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. (μη τακτοποιημένα οικονομικά) – ΜΗ ΜΕΛΗ:   50,00 €

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος, τηλ.: 2310/554073   -   fax.: 2310/523666

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

¨ Η ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μέχρι την Δευτέρα  10/3/2014

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Þ Στην Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. – Δωδεκανήσου 22, 3ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 15:00.

         Þ Στην ALPHA BANK-Αρ. Λογ/μου: 847 00 2001 000043 ΙΒΑΝ:GR35 0140 8470 8470 0200 1000 043

 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ:  > Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το δελτίο κατάθεσης για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας

                      > Η έκδοση Τιμολογίου έχει επιβάρυνση +23%ΦΠΑ.

 


ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22, Τ.Κ. 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.:2310-554073  FAX: 2310-523666

www.efeeth.gr -  e-mail:efeethe@otenet.gr, efeeth@efeeth.gr

 

- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 - Θεσσαλονίκη


 


Επωνυμία Επιχείρησης:……………………………………………………………………


Είδος Επιχείρησης:…………………………………………………………………………………..


Διεύθυνση:………………………………………... αριθ………….. Τ.Κ………………..


Τηλέφωνο: ………………………..…Fax: ….………………..…….


e-mail: …………………………… ……… Κινητό:……………………………


 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


 


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ

1.

 

--------------------------------------

-----------------------------


 


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 8 Στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. *         


                                 8 Στην ALPHA BANK               **       


 

 


  *   Δωδεκανήσου  22, 3ος όροφος  


     ** Αρ. Λογ/μου:  847 00 2001 000043  


ΙΒΑΝ:GR35 0140 8470 8470 0200 1000 043


 


 


                                                                     


ΧΟΡΗΓΟΣ          Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο