ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ: Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α τών Φυσικών καί τών Νομικών Προσώπων, Κύριος καί Συμπληρωματικός καί τό Ε9

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ορέστης Σεϊμένης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Υπεύθυνος/η :
Ορέστης Σεϊμένης
Διεύθυνση :
Αριανού 6
Πόλη :
Άλιμος/17456
Phone :
2109957932
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
17, Μαρ 2014
Λήξη
17, Μαρ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤO ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΝ 17η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014,  ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

 ΑΠΟ 16.00 ΕΩΣ 21,00

Στήν Αίθουσα  εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

ΑΓΡΙΝΙΟ

ME ΘΕΜΑ : Ο Νόμος 4.223/31-12-2013. ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ: Ο ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (EN.Φ.Ι.Α.), ΟI ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟI ΦΟΡΟI  ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ  ΣΩΣΤΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2014.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : OΡΕΣΤΗΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

Α. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Γιά τίς ανάγκες τού Ε9 καί τού υπολογισμού τού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 • Tό κριτήριο Βάθους, τί είναι, πώς υπολογίζεται, τί εκφράζει  καί η μείωση τού ΕΝ.Φ.Ι.Α. από αυτό.

 • Πώς υπολογίζεται ο κύριος φόρος στά οικόπεδα εντός σχεδίου που έχουν κτίσμα.

 • Tό Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν.4172/2013

 • Tό Πιστοποιητικό του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010

Πότε η εφορία αρνείται να το εκδώσει και πότε ζητά να πληρωθεί ο διπλός ΦΑΠ .

 • Πώς φορολογούνται οι Αστικές καί πώς οι αγροτικές περιοχές

 • Οι, πολλοί, αυξομειωτικοί  συντελεστές  στά  διαφορετικά εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα  που φορολογούνται

 • Η Πραγματική καί η Φορολογητέα  αξία τού ακινήτου

 • Ποιά είναι η «Μοναδιαία  Αξία» καί πώς υπολογίζεται.

 • Οι «Τιμές Ζώνης» καί οι  «Φορολογικές Ζώνες»

 • Ποιές επιφάνειες  φορολογούνται καί ποιές όχι 

 • Η  σωστή ανεύρεση τής φορολογητέας αξίας τόυ κτίσματος, τού οικοπέδου καί τού αγροτεμαχίου.

 • ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ, ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ γιά τόν υπολογισμό τού ΕΝΦIΑ στά  οικόπεδα εντός σχεδίου χωρίς κτίσμα κλπ 

 • Η επίδραση τών προσόψεων τού κτίσματος καί του οικοπέδου  στήν αξία τής ιδιοκτησίας

 • Tά «Ειδικά Κτίρια» καί η μειωμένη φορολόγησή τους

 • Η απομείωση του μεγέθους στά κτίσματα Ειδικών Χρήσεων

 • Ο νέος Πίνακας  φορολογίας τής συνολικής περιουσίας (ΦΑΠ)

 • Η αναλογικότητα καί η προοδευτικότητα  τού νέου φόρου.

 • Ποιοί κερδίζουν – ποιοί χάνουν από τίς τελευταίες διορθώσεις

 • Ο φόρος στά διατηρητέα  καί στά ημιτελή ακίνητα

 • H Oικοδομική Αδεια ως πηγή πληροφορίας γιά τά κτίσματα (κύριοι χώροι, βοηθητικοί  χώροι), τά σχέδια καί τό διάγραμμα κάλυψης.

 • Τό πλήρες Σύστημα αντικειμενικών αξιών

 • Τά άρθρα  41 καί 41α τού νόμου 1249/1982 καί η επίδρασή τους στήν αξία της περιουσίας 

 • Οι τιμές εκκίνησης  καί η  Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) καί η επίδρασή τους στόν υπολογισμό τού φόρου

 • Οι τιμές οικοπέδου σύμφωνα μέ τήν κατώτερη τιμή τού Δήμου ή τής Περιφέρειας ή τού Νομού (άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 1521/1950)

 •  Περιοχές μέ ή χωρίς ειδικούς όρους δόμησης

 • Οι τιμές Συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου γιά τόν προσδιορισμό τής αξίας ακινήτων σέ 4500 περιοχές Οικισμών. Πώς επιδρούν στόν φόρο καί ο Συντελεστής Δόμησης αλλά καί ο Συντελεστής Κάλυψης 

 • Πώς υπολογίζονται τά χιλιοστά τών ιδιοκτησιών επί τού οικοπέδου

 • Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου όταν τό εμπράγματο δικαίωμα δέν περιλαμβάνεται στόν Συντελεστή Δόμησης.

 • Τά αυθαίρετα που δέν έχουν δηλωθεί στό Ε9

 • Οι νέοι πολεοδομικοί όροι που πρέπει νά γνωρίζει ο Λογιστής- Φοροτεχνικός χάριν τών αναγκών τού νέου φόρου ΕΝΦIΑ  

 • Οι «Τακτοποιήσεις» καί οι «Νομιμοποιήσεις» τών αυθαιρέτων καί τών ημιυπαιθρίων χώρων πώς αξιολογούνται  στόν ΕΝΦIΑ

 • Οι εκπτώσεις καί οι εξαιρέσεις από τόν ΕΝΦIΑ μέ εισοδηματικά κλπ κριτήρια- προυποθέσεις

 • Ο συντελεστής παλαιότητας  καί ο  συντελεστής υπεραξίας

 • Ο  συντελεστής ορόφου  στά κτίρια καί πόπτε δέν εφαρμόζεται

 • Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού φόρου στά κτίρια

 • Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού τού  φόρου στά οικόπεδα

 • Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού φόρου στά εκτός σχεδίου αγροτεμάχια.

 • Οι  αυξομειωτικοί συντελεστές

 • Τά αγροτεμάχια μέ κτίσμα

 • Η φορολογία τών ακάλυπτων  χώρων, τών οικοπέδων καί τών αγροτεμαχίων

 • Οι οικισμοί μέχρι τό 1923 καί οι οικισμοί μέχρι 2000 κατοίκους

 • Η διασταύρωση τών στοιχείων τών ακινήτων  από τά στοιχεία τών  λογαριασμών τής ΔΕΗ, τού Ε9 καί του Κτηματολογίου.

 • Ο έλεγχος τού υπολογισμού τού φόρου στό εκκαθαριστικό

 • Οι διαδικασίες γιά απαλλαγή ή γιά μείωση τού φόρου

 • Διαδικασίες καταλογισμού καί είσπραξης του φόρου

 • Διαδικασίες σύναψης συμβολαίων καί καθήκοντα συμβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων κλπ

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ

 

 

Β. Η  ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε9  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΦIΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ

200  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ για όλες τίς περιπτώσεις ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Ε9

 • Τό οικόπεδο σε μία γραμμή

 • Τό οικόπεδο σε περισσότερες γραμμές

 • Δικαίωμα υψούν : ανάπτυξη τών τριών περιπτώσεων

 • Δικαίωμα ανέγερσης : η διαφορά του από τό δικαίωμα υψούν

(Σχετικός Πίνακας) (τό δικαίωμα ανέγερσης δέν γράφεται στό Ε9)

 • Ημιτελή κτίσματα καί φέρων οργανισμός (σκελετός): τί προσέχομε

 • Λειτουργική Ενότης καί Μαιζονέτες: Τί προσέχομε

 • Κτίσματα σέ πολλούς ορόφους με ή χωρίς Σύσταση Οριζοντίου ιδιοκτησίας

Ø  Η οριζόντιος , η κάθετη καί η μικτή Σύσταση ιδιοκτησίας

 • Τακτοποιηθέντες ημιυπαίθριοι  καί αυθαίρετoi χώροι  : Πώς γράφονται στό Ε9 καί στό Ε1,  οι χώροι που διακανονίστηκαν μέ τούς Νόμους 3775/21-7-2009,   3843/28-4-2010 καί 4014/21-9-2011. Επίσης πώς υπολογίζονται στήν φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών καί πρώτης κατοικίας.

Τί πρέπει νά γίνει μετά τήν ψήφιση τού νέου νόμου 4178/2013  παράλληλα μέ τήν αντισυνταγματικότητα τού Ν.4014/2011όπως τήν έκρινε τό Σ.τ.Ε..

Τί πρέπει νά κάνουν τώρα όσοι τακτοποίησαν τό ακίνητό τους μέ τόν ν.4014/2011

 • Πότε καταγράφεται ο όροφος καί όχι ένα-ένα  τά διαμερίσματα σέ ένα (ολόκληρο) επίπεδο.

 • Πώς μετριώνται στήν γειτνίαση οι τοίχοι στίς επιφάνειες

 • Η μικτή καί η καθαρή επιφάνεια τών ακινήτων

 • Η σημαντικότητα τού κωδικού 22 στόν πίνακα 1 καί τού κωδικού 17 στόν πίνακα 2 (γιά τήν καταγραφή τών συνολικών κτισμάτων- (Σχετικός Πίνακας)

 • Αντιπαροχή : πότε δηλώνονται οι ιδιοκτησίες από τόν Οικοπεδούχο καί πότε από τόν κατασκευαστή Εργολάβο

 • Eννοιες : Ανάγκη κατανόησης τών  συνήθων-απαραίτητων εννοιών γιά καλύτερη αντιμετώπιση τής συμπλήρωσης τής Δήλωσης Ε9 (οικονομικό έτος  γιά τό Ε9, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία, κατοικία, συντελεστής δόμησης, χιλιοστά στό οικόπεδο, μεταφορά συντελεστή δόμησης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, συντελεστής κάλυψης , εξ αδιαιρέτου κτήση, έννοια τής Πολυκατοικίας, δικαίωμα ύψους, μονοκατοικία, διπλοκατοικία, διαμέρισμα κλπ ) 

 • Παρακολουθήματα, ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι καί δικαιώματα χρήσεως (εκείνα δηλαδή  που γράφονται καί εκείνα πού  δέν γράφονται στό εσωτερικό τή δήλωσης Ε9), επί τών κοινοχρήστων καί κοινοκτήτων χώρων τού οικοδομήματος


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο