Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος/η :
κα Κάλφα
Διεύθυνση :
Δωδεκανήσου 7
Πόλη :
Θεσσαλονίκη/54626
Phone :
2310-513875
Θέμα
Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών (Νέο ποινολόγιο)
Τίτλος
Εναρξη
28, Φεβ 2014
Λήξη
28, Φεβ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Ι. Ο ΝΕΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.) Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/A’/26.7.2013)

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013)

 

II. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1.1.2014 ΣΤΟΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 229/Α’/19.11.2012) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗΣ:

 

1.            ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

-   ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ

·    Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων

·    Φοροδιαφυγή - πρόστιμα φοροδιαφυγής

·    Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης, ενδοομιλικών συναλλαγών

·    Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου

·    Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης

·    Πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

2.            ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Α.Σ., Φ.Π.Α.

3.            ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ (ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

4.            ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

- Από 26/7/2013

- Από 1/1/2014

5.            ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

6.            ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

·    Δέσμευση καταθέσεων 50% κ.λπ.

7.            ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΠΟ 1.1.2014, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4223/2013

·    Νέες Αποφάσεις για τον Κ.Φ.Α.Σ.

 

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο