Π.Ι.Μ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ '14

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
P.i.m. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΕ
Υπεύθυνος/η :
ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Διεύθυνση :
Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 325
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10444
Phone :
2105157700
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος - Αλλαγές στην φορολογία
Τίτλος
Εναρξη
27, Φεβ 2014
Λήξη
27, Φεβ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

Θέματα :

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) Ν.4223/13
Υπόχρεοι συναλλαγών από 1.1.2014
Κατάργηση  πρόσθετων βιβλίων
Κατάργηση θεώρησης στοιχείων
Κατάργηση Δελτίου αποστολής
Κατάργηση εγγράφων μεταφοράς
Υποχρεώσεις των παρεχόντων λιανικά υπηρεσίες (προς ιδιώτες κλπ).
Φορολογικοί μηχανισμοί
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
απλογραφικά - διπλογραφικά βιβλία
Ηλεκτρονικός Φάκελος ελέγχου, προδιαγραφές, τρόπος σύνταξης
Χρόνοι διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων. Παραγραφές
Κυρώσεις - Πρόστιμα.


Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/13 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
- Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο - ΑΦΜ.
- Φορολογική Ενημερότητα.
- Βιβλία, Στοιχεία και Χρόνος διαφύλαξης.
- Τροποποιητική δήλωση και δήλωση με επιφύλαξη.
- Τρόπος λήψης φορολογικών πληροφοριών από τον φορολογούμενο ή από τρίτους.
- Τα νέα κριτήρια επιλογής για έλεγχο καθώς και στις μεθόδους προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και τα αποτελέσματα του ελέγχου
- Προσδιορισμός φόρου.  Άμεσος, Διοικητικός, Εκτιμώμενος, Διορθωτικός, Προληπτικός.
- Παραγραφή και κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου.
- Φόροι. Αρμόδιοι για είσπραξη, πληρωμή και επιστροφή φόρου. Ρυθμίσεις οφειλόμενων φόρων.
- Παραβάσεις φοροδιαφυγής.
- Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
- Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο