Ανάλυση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4223/2013, με τις αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Φορολογία εισοδήματος
Τίτλος
Εναρξη
22, Φεβ 2014
Λήξη
22, Φεβ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο στο νέο Κ.Φ.Ε. με θέμα :


Ανάλυση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013),
 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4223/2013,
με τις αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Ειδικότερα η ανάλυση περιλαμβάνει τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες θεμάτων:

 • Νέες κατηγορίες εισοδημάτων
 • Απαλλαγές από τη φορολογία ανά κατηγορία εισοδήματος
 • Έκπτωση δαπανών ανά κατηγορία εισοδήματος (από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, από το εισόδημα από ακίνητα κ.λπ.)
 • Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
 • Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων
 • Συντελεστές φορολογίας ανά κατηγορία εισοδήματος
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου ανά κατηγορία εισοδήματος
 • Συμψηφισμός ζημιών
 • Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
 • Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Προκαταβολή φόρου φυσικών και νομικών προσώπων
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων (προθεσμίες, υποχρέωση υποβολής κλπ)
 • Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών
 • Διατάξεις του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε) που δεν θα ισχύουν

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ, πρώην αναπληρωτής διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Υπ. Οικονομικών, με πλούσια διδακτική πείρα, εκπαιδευτική και συγγραφική δραστηριότητα.
   
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014,
ώρες 10:00 έως 15:00 στο ξενοδοχείο Novotel Hotel, Μιχαήλ Βόδα 4-6, 104 39, Αθήνα.


Το κόστος Συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 50,00 €.
Για την έκδοση τιμολογίου υπάρχει επιβάρυνση Φ.Π.Α. 23%.

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου ισχύει η έκπτωση 15%,
το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 40,00 €.

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.


ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
22   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .......................................................…………….. ΤΚ : …...............
ΑΦΜ : ..........................................ΔΟΥ : ...................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΚΙΝΗΤΟ : ..........................................ΦΑΞ:............................
E – MAIL : ................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ :
1.   …………………………………………………………..…………………………………………………………………....……
2.   …………………………………………………………..…………………………..……………….………………………...…
3.   ...........................................................................................................
4.   ...........................................................................................................


Επιθυμείτε να εκδοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης, μετά το πέρας του σεμιναρίου;

ΝΑΙ (συμπληρώστε στη δήλωση το πατρώνυμο σας)            ΟΧΙΓια να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αποστέλλετε τη παρούσα δήλωση συμμετοχής στο φαξ 210 51.38.289 ή στο E-MAIL : [email protected], μέχρι και την Παρασκευή 21/02/2014.

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο