ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ ΑΠΟ 1/1/2014

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελ. Ν. Ηλείας
Υπεύθυνος/η :
Νταουλάρης Αλέξιος
Διεύθυνση :
Μιαούλη 1
Πόλη :
Πύργος Ηλείας
Phone :
2621031958
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
02, Φεβ 2014
Λήξη
02, Φεβ 2014
Εισηγητές
Τίτλος
ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
(ΕΛΦΕΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ ΑΠΟ 1/1/2014

Εισηγητής  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΛΙΑΖΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  ΩΡΑ  10.00 πμ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΜΙΡΗΣ ΡΟΒΙΑΤΑ ΑΜΑΛΑΙΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 25,00€

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ :
26210-29843-29867-23302-23307 , FAX 26210-81135-20280Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αλλαγές που έχουμε στον ΚΦΑΣ  με άρθρο 51 N. 4223/31.12.2013

Σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) και ΠΟΛ 1210/6.9.2013 (μη έκδοση στοιχείων – εικονικά κλπ) – ΠΟΛ 1001/2014 – 1023/2014 – 1288/2013 – 1281/2013 ΚΛΠ
 
Θεματολογία:
•  Πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.
•  Σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων.
•  Περιπτώσεις, που τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε ξένο νόμισμα και  ξένη γλώσσα.
•  Δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου.
•  Τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής
•  Υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων
•  Απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής
•  Κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη.
•  Τήρηση λογιστικών βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
•  Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίο Απογραφών & περιεχόμενο
•  Υποχρέωση  τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου (ΑΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρ. πρωτ. 1095320/11.6.2013).
•  Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
•  Περιεχόμενο  του βιβλίου εσόδων-εξόδων και ο χρόνος ενημέρωσής του περιεχόμενο και η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών-Υποκατάστημα
•  Αγρότες ΠΟΛ 1281/2013
•  Τι ισχύει από 1.1.2014 για τη διακίνηση;
•  Κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον υπόχρεο (ίδιος-αυτοτιμολόγηση-ανάθεση τιμολόγησης).
•  Υπόχρεοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου για την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους
•  Προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης
•  Περιεχόμενο του τιμολογίου
•  Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόμενο αυτού
•  Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου
•  Απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών-υποχρεωτική χρήση φορολογικών ταμειακών  μηχανών (φτμ) Ν. 1089/1988,ΠΟΛ 1288/2013- ΠΟΛ 1001/2014.
•  Περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής που εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, και οι λοιποί υπόχρεοι
•  Χρόνος έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, τόσο για την πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών
•  Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη  ΓΓΠΣ-υποβολή καταστάσεων
•  Τόπος  διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων
•  Μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
•  ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013 (Ν. 2523/1997) & ΑΠΟ 1.1.2014 (ΚΦΔ Ν. 4174/2013) ΠΟΛ 1210/6.9.2013
•  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ  ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΚΦΔ)
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο