Στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)-Ν.4093/2012 Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)-Ν.4174/2013

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Σύλλογος Οικονομολόγων Ν. Αττικής
Υπεύθυνος/η :
Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης
Διεύθυνση :
Γαμβέττα 4
Πόλη :
Αθήνα - 10678
Phone :
2103845719
Θέμα
Τίτλος
Εναρξη
08, Φεβ 2014
Λήξη
08, Φεβ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

1.Κ.Φ.Α.Σ. τι ισχύει από 01/01/2014

Για το φορολογικό έτος 2014 ως βασικό πλαίσιο ισχύει ο Κ.Φ.Α.Σ., με σημαντικές διατάξεις που καταργούνται και αντίστοιχες αναπροσαρμογές. Το καθεστώς αυτό, προφανώς είναι μεταβατικό ενόψει νεότερων ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο δημοσιοποιηθέν προσχέδιο διατάξεων με τίτλο <<Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις>>

·         Τήρηση βιβλίων και στοιχείων από αγρότες που απαλλάσσονται-προϋποθέσεις.

·         Κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων και ο τρόπος έκδοσης αποδείξεων από κατηγορίες υπόχρεων(χώροι διαμονής-φιλοξενίας,εκπαιδευτήρια, ιατροί, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.). Κατάργηση των δελτίων αποστολής και ο τρόπος παρακολούθησης των διακινούμενων αποθεμάτων. Η κατάργηση της θεώρησης και η υποχρεωτική ή μη χρήση ΦΤΜ & ΕΑΦΔΣΣ.

·         Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις σε βραχυχρόνια βάση. Διευκρινίσεις σε θέματα τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών, τήρηση βιβλίου αποθήκης και ηλεκτρονικού φακέλου.

2.Καθεστώς προστίμων Κ.Φ.Δ. από 01/01/2014

·         Πρόστιμα-διαδικαστικές παραβάσεις, παραβάσεις φοροδιαφυγής, εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων

·         Ειδική διοικητική διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή

·         Επιεικέστερο καθεστώς για προηγούμενα φορολογικά έτη- Παραδείγματα

Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο