ΚΕΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μηχανογραφημένη Λογιστική σε Β' Κατηγορίας Βιβλία & Φορολογική Λογιστική: Φορολογικές Δηλώσεις, Εργατικά, Μισθοδοσία & Γ' Κατηγορίας Βιβλία Διπλογραφική Μέθοδος για Ατομικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες Ο.Ε- Ε.Ε - Ε.Π.Ε.- Α.Ε. - Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Κ.Ε.Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υπεύθυνος/η :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 69
Πόλη :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Phone :
2310266480
Θέμα
Λογιστική Γενικά
Τίτλος
Εναρξη
05, Μαρ 2014
Λήξη
04, Ιουλ 2014
Εισηγητές
Τίτλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ Αδείας Α23685.

Μηχανογραφημένη Λογιστική Β' & Γ' Κατηγορίας Βιβλία 


Διάρκεια Προγράμματος:  4 μήνες / 160 ώρες.

Κόστος Προγράμματος: 1200€

Κόστος Προγράμματος για Φοιτητές & Ανέργους :  ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1080€!

Ωράρια: Πρωινά - Απογευματινά

                Τμήματα Καθημερινές 3 φορές /εβδομάδα x 4 ώρες 


Περίγραμμα Σπουδών:

Θεωρία:
ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Λογαριασμοί Ισολογισμού
·        Διακρίσεις Ενεργητικού – Παθητικού

Απογραφή
·        Ασκήσεις  Απογραφής
Λογαριασμοί Εκμετάλλευσης και  Αποτελεσμάτων
·        Λογαριασμοί των Οργανικών Εξόδων και Εσόδων κατ’ είδος και των εκτάκτων Αποτελεσμάτων

Αποσβέσεις  Παγίων
·         Σταθερή ή γραμμική μέθοδος  
·         Φθίνουσα μέθοδος
Αποτίμηση Εμπορευμάτων
·         Μέθοδος FIFO   
·         Μέθοδος LIFO
Λογαριασμοί από Οργανωτική Άποψη
·        Πληροφοριακή έκταση και Ιεραρχική διαβάθμιση των λογαριασμών
·        Περιληπτικοί ή Γενικοί, Αναλυτικοί ή Ειδικοί και Απλοί Λογαριασμοί
·        Η κωδική αρίθμηση και ανάπτυξη των λογαριασμών του Γενικού
     Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.)

Ο Μηχανισμός των Διπλογραφικών Εγγραφών – Διπλογραφική  Μέθοδος, Κλασικό Σύστημα Εγγραφών
·        Ημερολόγιο – Γενικό Καθολικό – Ισοζύγιο Προσωρινό και Οριστικό
·        Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Οι Λογιστικές Εργασίες στο Τέλος της Χρήσης
·        Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
·        Χρονική τακτοποίηση των εξόδων – εσόδων
·        Κανόνες αποτίμησης
·        Λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων
Εγγραφές ίδρυσης και έναρξης επιχειρήσεων
Εγγραφές εκκαθάρισης επιχειρήσεων

Πρακτική:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: KEF 4 - KEF 5 ERP - XLine ERP - EXTRA EPSILON NET


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

• Έναρξη Επιτηδεύματος (Ατομικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ο.Ε, Ε.Ε)

• Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης (Κ.Φ.Α.Σ.) - Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο.

• Ενημέρωση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων (καταχώρηση εγγραφών)

• ΦΠΑ, Περιοδική – Εκκαθαριστική

• Μισθοδοσία - Union - ΑΠΔ - ΦΜΥ - Ε7

• Μητρώο Παγίων - Αποσβέσεις χρήσης

• Κλείσιμο Βιβλίων - Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9)

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ
 • Δημιουργία Εταιρίας, Κωδικοποίηση Εταιρίας
 • Παραμετροποίηση Εταιρίας
 • Καταχώριση  Πελατών, Προμηθευτών, Πωλητών
 • Τήρηση Θεωρημένης Αποθήκης
 • Τιμολόγηση - Πωλήσεις
 • Καταχώριση  Αξιογράφων (Συναλλαγματικών, Επιταγών, Γραμματίων)
 • Καταχώριση Παγίων, Έναρξη Αποσβέσεων
 • Καταχώριση Λογαριασμών Λογιστικού Σχεδίου
 • Λογιστικές καταχωρίσεις (εγγραφές), πρότυπα άρθρα
 • Οριστικοποίηση Εγγραφών
 • Εκτύπωση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Οn-Line Ενημέρωση Λογιστικής
 • Γραφικά: Σχεδίαση και παραγωγή γραφικών παραστάσεων για τα
 • Αρχεία Ειδών Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Λογιστικής και Προϋπολογισμών.
 • Γέφυρες, Άνοιγμα Νέας Χρήσης, Κλείσιμο Χρήσης

Σε ποιούς απευθύνεται: 

Το πρόγραμμα αυτό είναι εύκολα κατανοητό, μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι κατέχουν απολυτήριο Λυκείου, φοιτητές, Πτυχιούχοι όλων των σχολών και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μετά το τέλος του προγράμματος θα είστε σε θέση να ενημερώνετε χειρόγραφα αλλά και μηχανογραφημένα το βιβλίο εσόδων - εξόδων μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία. Να συμπληρώνετε την φορολογική δήλωση τις δικές σας αλλά και τις επιχείρησης σας, να συμπληρώνετε τον φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ και τέλος να βγάζετε την μισθοδοσία μίας επιχείρησης.


 • Τμήματα έως 10 ατόμων με προσωπικό Η/Υ.
 • Δωρεάν εξάσκηση στο χώρο μας στα λογιστικά προγράμματα.
 • Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους Λογιστές & Φοροτέχνες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
 • Στήριξη & επίλυση αποριών από το έμπειρο προσωπικό Λογιστών μας, ακόμα και μετά το πέρας των μαθημάτων.
 • Μετά το τέλος του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών.


ΦΟΡΕΑΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ :


ΚΕΜΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Νόμιμα Αδειοδοτημένο Ε.Ε.Σ. από τον ΕΟΠΠΕΠ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΓΝΑΤΙΑΣ 69
ΤΗΛ. 2310 266480

http://www.keme.com.gr

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο