Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ MANAGER

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Ε.Ε.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος/η :
Κα ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΑ
Διεύθυνση :
ΚΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 3 - 54626
Πόλη :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Phone :
2310522314
Θέμα
Διοίκησης γενικά θέματα
Τίτλος
Εναρξη
18, Μαϊ 2010
Λήξη
26, Μαϊ 2010
Εισηγητές
Τίτλος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

  • να δώσει την πραγματική διάσταση της σπουδαίας δουλειάς που καλείται καθημερινά να διεκπεραιώσει η Γραμματέας,
  • να σκιαγραφήσει το “πορτρέτο” της σύγχρονης γραμματέως,
  • να περιγράψει τα καθήκοντα και τις ικανότητές της,
  • να τονίσει τη σημασία των σχέσεων της με το προϊσταμένους, συναδέλφους και πελάτες και
  • να τη κάνει να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις

 

Σε ποιούς απευθύνεται

 

Σε Γραμματείς και Διοικητικά Στελέχη που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

 

Εισηγήτρια

 

Ιφιγένεια Παπαρούση: Απόφοιτος του ACT και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Hartford των ΗΠΑ. Εκπαιδεύτρια σε θέματα Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ηγεσίας, Διοίκησης, Διαπραγματεύσεων κ.α.

 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

 

·         Τι είναι management

·         Βασικές αρχές management

·         Η σύγχρονη επιχείρηση και το περιβάλλον που αλλάζει

·         Η λειτουργία του management, λήψη αποφάσεων

·         Ο Manager, το management και η γραμματέας

·         Πόσο και ποιο management πρέπει να κάνει η γραμματέας

·         Σχεδιασμός και προγραμματισμός, αρχές και είδη προγραμματισμού

·         Αλληλουχία προγραμματισμού και ιεραρχικά επίπεδα

·         Η συμβολή της στο κύρος και στην εικόνα της επιχείρησης

·         Δημόσιες σχέσεις και Γραμματέας, κουλτούρα επιχείρησης

·         Αίτια που κακοποιούν την εικόνα

·         Συγκρούσεις, τυπικές και άτυπες ομάδες

·         Ομαδική συνεργασία

·         Δυναμική ομάδας, αποτελεσματική ομάδα εργασίας, καλλιέργεια κλίματος κατανόησης και συνεργασίας

·         Συμπεριφορά με τον προϊστάμενο, τους συνεργάτες και τους πελάτες

·         Αρχές επικοινωνίας, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία

·         Time management

·         Ενέργειες εξοικονόμησης χρόνου

·         Αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων και σημαντικών θεμάτων

·         Αντιμετώπιση αναβλητικότητας

·         Αποτελεσματική διαχείριση stress

 

Πληροφορίες για το σεμινάριο

 

Τόπος - Χώρος Διεξαγωγής:

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, σε Αίθουσα Εκπαίδευσης της ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας, Λ. Σοφού 3 - 546 26 Θεσσαλονίκη, 8ος όροφος

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

 18, 19, 25, 26/5/2010 στις ώρες από 17.30 - 21.00

 

Δικαίωμα Συμμετοχής (*):

Μέλη ΕΕΔΕ:                            250 ευρώ

Μη Μέλη ΕΕΔΕ:                     280 ευρώ

(*)Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο χρηματοδοτείται από το 0,45% του ΟΑΕΔ

 

Δήλωση Συμμετοχής:

Μπορείτε να στείλετε τη Δήλωση Συμμετοχής στο fax 2310 546 218 (υπόψη της κ. Χρ. Χατζηκωνσταντίνου). Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης του σεμιναρίου. Σημειώστε όμως ότι η αίτηση χρηματοδότησης του κόστους του σεμιναρίου από το 0,45% του ΟΑΕΔ υποβάλλεται ηλεκτρονικά 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες......

Μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της ΕΕΔΕ - Τμήμα Μακεδονίας, Λέοντος Σοφού 3 - 546 26 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 522 314 & 2310 516 639, fax 2310 546 218, αρμόδια η κ. Χρ. Χατζηκωνσταντίνου

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο