Λογιστική για Αρχάριους - Εξάμηνες Σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπεύθυνος/η :
ΚΟΣΚΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Διεύθυνση :
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18
Πόλη :
ΑΘΗΝΑ 10679
Phone :
2103817694
Θέμα
Μηχανογραφημένη λογιστική - Ολοκληρωμένο κύκλωμα λογιστικής και φορολογίας
Τίτλος
Εναρξη
26, Ιαν 2015
Λήξη
29, Ιουλ 2015
Εισηγητές
Τίτλος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

(Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

- Εισαγωγή στη Λογιστική, έννοια και σκοποί της Λογιστικής

- Αρχές Γενικής Λογιστικής
- Οικονομικοί Οργανισμοί
- Ο Λογιστής στη Διοίκηση του Οικονομικού Οργανισμού
- Εισαγωγή στην έννοια των λογαριασμών, η σημασία και ο ρόλος
- Εισαγωγή στην έννοια της χρέωσης και πίστωσης
- Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών του ΕΓΛΣ
- Λειτουργία Ισοζυγίων – λειτουργία καθολικών
- Εισαγωγή στην έννοια των οικονομικών καταστάσεων
- Εισαγωγή στην έννοια της διπλογραφίας
- Περιουσία – Απογραφή -  Ισολογισμός
- Παραδείγματα και Ασκήσεις

 

Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)  ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ(ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Γ.Λ.Σ. - Φ.Π.Α - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛ/ΜΟΥ– Ε3- Φ01.010)

 

 

ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

 

         «Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone

       και

         «Eurofasma» της Singular Α.Ε.

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ)

 

ΚΦΑΣ (Κυριότερες διατάξεις Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας )

 Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ - Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. - Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ  – Ο.Ε – Ε.Ε - ΑΤΟΜΙΚΕΣ

Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας) 

Εργασίες Λογιστή

-         Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης

-          Κάθε μέρα

-         Τέλος του μήνα

-         Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)

Ανάλυση και εφαρμογή του  Ε.Γ.Λ.Σ.

Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ. - ΣΛΟΤ

Φ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)  (Προσωρινή – Εκκαθαριστική )

Κλείσιμο ισολογισμού

Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού   (Λογ/μοι 36 - 56)

 Λογιστική διαχείριση Εσόδων  Αφορολόγητων

Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο

Αποσβέσεις (Λογ/μοι 66 - 85)

 Προβλέψεις

Αποτίμηση μενόντων

Λογ/σμός Γενικής Εκμετάλλευσης (Λογ/σμός 80 )

Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Λογ/σμός 86 )

Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση(Λογ/σμός 88 )

Διάθεση κερδών (Α.Ε – Ε.Π.Ε -  ΙΚΕ– Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ)

Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Λογ/σμος 54.08)

Δημιουργία  Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ  

         ( Ισολογισμός , Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Διάθεση Αποτελεσμάτων,   

 Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης )

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ

 

Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων

Διατάξεις του ΚΦΑΣ για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια

 Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ

 Δικαιολογητικά  - Παραστατικά εγγραφών

 Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο

Πρακτικές – Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά

Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού

Ισολογισμός

Ασκήσεις ανακεφαλαιωτικές

Χρήση προγραμμάτων:

1. «ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS

2. EUROFASMA/ SINGULAR. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την

   Singular Α.Ε. η οποία παρέχει στους αποφοίτους πιστοποιητικό

   S.C.U.(Singular Certified Users)

«ERP» της SOFTONE. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την SOFTONE και παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο στους σπουδαστές του για Απεριόριστη Πρακτική Εξάσκηση, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας SAAS
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο