ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ "ΕΡΓΑΝΗ"

Στοιχεία Διοργανωτή

Εταιρία :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Υπεύθυνος/η :
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών
Διεύθυνση :
Ελ. Βενιζέλου 75 - Τ.Κ. 14231
Πόλη :
Ν. Ιωνία
Phone :
2105138289
Θέμα
Εργατικά - ασφαλιστικά
Τίτλος
Εναρξη
07, Δεκ 2013
Λήξη
07, Δεκ 2013
Εισηγητές
Τίτλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα:

«Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

Αναλυτικά η θεματολογία του σεμιναρίου θα είναι:

· Μητρώα (Στοιχεία Εργοδότη - Παραρτημάτων)

· Ηλεκτρονική υποβολή Έντυπων

Έντυπο Ε3: Αναγγελία πρόσληψης,

Έντυπο Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

Έντυπο Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση),

Έντυπο Ε7: Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

· Οδηγίες - προβλήματα κατά την Ηλεκτρονική υποβολή

· Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)

[stand-alone Εφαρμογή]

· Ηλεκτρονική υποβολή Έντυπων

Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού

Έντυπο Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης

Έντυπο Ε9: Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Έντυπο Ε10:Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

· Είδη των καταστάσεων (πινάκων) προσωπικού

Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ

Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ

Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

· Οδηγίες - προβλήματα κατά την Ηλεκτρονική υποβολή

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι η κα Νινίκα Αλίκη, ο κος Κεραμάρης Ιωάννης και ο κος Τσατσούλης Κωνσταντίνος.

ΝΙΝΙΚΑ ΑΛΙΚΗ: Στέλεχος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επιθεωρητής Εργασίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης με συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων, στην ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων (Καταστάσεις Προσωπικού, Αναγγελίες Υπερωριακής Απασχόλησης κ.λπ.).

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προϊστάμενος Τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ – Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών . (Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας από το έτος 1989 στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 07/12/2013 και ώρα 10:00 – 14:00.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Νομικής Βιβλιοθήκης, που βρίσκεται Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, 10680.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται :

· Για μη μέλη: 15€

· Για μέλη Λ.Σ.Α.: 10€

· Για μέλη προσφοράς Λ.Σ.Α.-Ν.Β.: ΔΩΡΕΑΝ

Η πληρωμή θα γίνει την ημέρα του σεμιναρίου πριν από την έναρξή του.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τη δήλωση και την αποστείλετε στο φαξ: 210 5138289 ή στο e-mail: [email protected]

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.


Files
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Up
Close
Close
Κλείσιμο